skip to Main Content

Millainen on Alive?

LTKY:n uuden verkossa toimivan mediakonseptin toimintaa ohjaavat seuraavat periaatteet:

 • Ajankohtaisuus
 • Joustavuus
 • Keskustelevuus
 • Jäsenistön vaikutusmahdollisuudet
 • Uudet mahdollisuudet yritysyhteistyöhön ja sponsorointiin

Alive toimii netissä, joten se on julkaisualustana erittäin joustava ja muovautuu tarvittaessa hyvinkin erilaisiin vaatimuksiin vastaavaksi.

Verkossa myös kommentointi ja lukijoiden kanssa käytävä vuorovaikutus tulee olemaan joustavampaa ja sujuvampaa. Lukijoita kannustetaan tuomaan mielipiteensä kuuluviin ja ottamaan kantaa. Kommentointi verkkosivuilla tapahtuu Facebook-käyttäjänä.

Kuka voi kirjoittaa?

Aliveen voi kirjoittaa kuka tahansa, jolla on sanottavaa opiskelijaelämään liittyen. Koska kyseessä on Lappeenrannan ylioppilaskunnan mediakonsepti, tavoitteena on ensisijaisesti julkaista materiaalia, joka tavalla tai toisella liittyy nimenomaan opiskelijaelämään Lappeenrannassa.

Aliven ensisijainen julkaisijakunta koostuu LTKY:n omista julkaisijoista: julkaistavan materiaalin kokoaa ja sitä tuottaa tiedottaja, apunaan sekä LTKY:n toimiston henkilökunta että hallitus. Haluamme kuitenkin aktiivisesti kannustaa erilaisia kirjoittajia mukaan julkaisemaan, ja onkin toivottavaa, että esimerkiksi kiltojen hallitukset, LTKY:n kerhot, yliopiston henkilökunta, LTKY:n yhteistyökumppanit sekä ennen kaikkea jäsenistö tuottavat aktiivisesti sisältöä.

Mitä saan kirjoittamisesta?

Koska haluamme kannustaa mahdollisimman monia erilaisia kirjoittajia julkaisemaan Alivessa, jokainen LTKY:n oman väen ulkopuolinen kirjoittaja palkitaan 25 euron lahjakortilla Aalefille. Lahjakortin voit hyödyntää joko Kampuskaupassa tai Aalefin kampusravintoloissa.

Kannattaa tietenkin pitää mielessä myös kirjoittamisesta saamasi muut hyödyt: saat äänesi kuuluviin, pääset osallistumaan erilaisiin opiskelijaelämään liittyviin keskusteluihin, hiot omia kirjoitus- ja ilmaisutaitojasi, vaikutat.

Minkälaista sisältöä voin julkaista?

Alivessa julkaistava sisältö on jaettu kolmeen pääluokkaan: artikkeleihin, uutisiin ja mielipidekirjoituksiin.

 • Artikkelit käsittelevät monenlaisia teemoja. Yhteistä niille on aiheen käsittely suhteellisen laajasti. Artikkelit voivat sisältää haastatteluja ja sitaatteja, jopa koostua kokonaan niistä. Teksti voi olla minä -muotoista kerrontaa, kokonaan kolmannessa persoonassa, tai passiivissa. Kirjoita siten, kuin itsellesi tuntuu luontevalta. Kokeneemmat kirjoittajat voivat leikitellä aiheeseen sopivilla tyyleillä, mutta hyvää tekstiä saa aikaan myös ilman turhia kikkailuja.
 • Tiedote ja uutinen keskittyvät faktoihin. Kummassakin on tyypillisesti yksi, korkeintaan muutama asia. Teksti on kolmannessa persoonassa, lauseet täsmällisiä ja asiapitoisia. Uutisessa esitetään varsinainen asia ensin, heti ensimmäisessä kappaleessa tai jopa lauseessa. Muussa tekstissä valotetaan sen taustoja. Uutinen voi myös sisältää siteerauksia, koska uutisia kirjoitetaan usein tiedotteiden pohjalta, ja siksi tiedotteen lopussa onkin yleensä lisätietoja jakavan henkilön yhteystiedot. Uutiset julkaistaan usein hyvinkin lyhyellä varoitusajalla. Osa Alivessa julkaistusta uutisista on poimittu suoraan LTKY:n omilta verkkosivuilta.
 • Myös mielipidekirjoituksia on useanlaisia: kannanottoja, pakinoita ja kolumneja. Kannanotolla voit ottaa osaa jonkin ajankohtaisen aiheen ympärillä käytävään keskusteluun. Jos haluat kirjoittaa kärkkäästi ja tarkoituksellisesti provosoida, kirjoita pakina. Jos tuntuu siltä, että sanottavaa ja intoa kirjoittamiseen riittää useammankin tekstin verran, voimme keskustella mahdollisuudesta ryhtyä kolumnistiksi.

Julkaistava materiaali saa olla poliittisesti latautunutta. Poliittisiin järjestöihin kuuluvilla henkilöillä on siis oikeus julkaista, ja sisältö saa olla oman poliittisen suuntauksen mukaista. Pidätämme kuitenkin luonnollisesti oikeuden jättää julkaisematta artikkeleita, jotka ovat mauttomia tai laittomia.

Koska uskomme, että Alivessa julkaistavaa sisältöä voidaan hyödyntää myös LTKY:n toiminnan kehittämisessä, olemme valmiita julkaisemaan myös LTKY:n toimintaa kritisoivaa sisältöä ja kehitysehdotuksia. Sano se! Me haluamme kritiikkiä, avoimuutta ja keskustelua!

Vaikka kaikki sisältö julkaistaankin LTKY:n tarjoamalla alustalla, LTKY:llä ei ole velvollisuutta allekirjoittaa yksityishenkilöiden Alivessa esittämiä mielipiteitä. LTKY julkaisee oman materiaalinsa omalla nimellään, muut henkilöt omallaan (tai erityistapauksissa nimimerkillä).

LTKY:llä on vapaus olla ottamatta vastaan artikkeleita, jotka eivät sisällöltään, kieliasultaan tai toteutukseltaan sovi verkkojulkaisuun. Lähtökohtaisena ajatuksena on “otsikko ensin”, jota avataan seuraavassa kappaleessa.

Okei, haluan kirjoittaa. Miten sen teen?

Kirjoitusprosessi

Kirjoitusprosessi etenee seuraavasti:

 1. Ota sähköpostitse tai puhelimitse yhteyttä LTKY:n tiedottajaan ([email protected]). Voit ottaa yhteyttä, jos sinulla on valmis aihe, josta haluaisit kirjoittaa, tai jos haluat kirjoittaa, muttet ole varma aiheesta – tarvittaessa tiedottaja voi nimetä sinulle aiheen. Tiedottaja ottaa mielellään vastaan myös juttuvinkkejä! Aihe on hyväksytettävä ennen valmiin jutun kirjoittamista, jotta vältytään turhalta vaivannäöltä, jos kirjoittamasi artikkeli ei jostain syystä sovellukaan julkaistavaksi.
 2. Aihe hyväksytetään, ja jutulle määritetään deadline. Voit kirjoittaa jutun. Mieti, mitä tarkalleen haluat sanoa ja kenelle. Käytä yleiskieltä, mutta kirjoita siten kuin itsestäsi tuntuu luontevalta. Jos kirjoitat pidemmän artikkelin, käytä väliotsikoita.
 3. Toimita juttu deadlineen mennessä sähköpostitse tiedottajalle ([email protected]). Huomioi alla olevat tekniset vaatimukset.
 4. Juttu oikoluetaan, siihen tehdään vaadittavat muutokset ja se julkaistaan Alivessa. Sinä hyödyt ja herkuttelet Aalefin kampusravintoloissa yli viikon ajan ilmaisilla lounailla.

Tekniset vaatimukset

Kirjoittamasi teksti muotoillaan joka tapauksessa uuteen uskoon ennen julkaisemista, mutta on hyvä pitää kiinni nyrkkisäännöistä: fonttikoko 12, riviväli 1.15, tekstikappaleiden välissä yksi tyhjä rivi. Merkitse otsikko, ingressi ja väliotsikot selkeästi. Toimita teksti sähköpostin liitetiedostona muokattavissa olevana, Microsoft Word Document- tai vastaavassa muodossa (ei siis PDF-tiedostona). Sopiva pituus jutulle on aiheesta riippuen noin 500 sanaa.

Lähtökohtaisesti toivomme jokaiseen julkaisuun kuvia. Huolehdi siitä, että kuvat ovat tarpeeksi hyvälaatuisia nettisivulla julkaistavaksi, ja että ne ovat mieluiten .jpg -muodossa. Lähetä myös kuvat sähköpostin liitetiedostoina. Jos haluat kirjoittaa kuvillesi kuvatekstit, merkitse selkeästi, mihin järjestykseen haluat kuvat, ja mihin kuvaan kuuluu mikäkin kuvateksti. Kuvaohjeet tulevat vielä tarkentumaan.

Koska Alivessa julkaisemisen pääsääntö on se, että jokainen kirjoittaja julkaisee omalla nimellään, tarvitaan myös kirjoittajan kuva. Lähetä meille liitetiedostona oma kuvasi, jonka haluat näkyvän juttusi yhteydessä. Kuva tulee näkymään pienenä neliökuvana jutun otsikon yhteydessä.

Verkon mahdollisuudet

Koska nyt julkaisualustana toimii uudenlainen verkkosivusto, voidaan uudella tavalla hyödyntää verkon mahdollisuuksia. Sisällytä tekstiisi linkkejä, joiden kautta kiinnostunut lukija pääsee lukemaan aiheesta enemmän. Korvaa kuva GIF-animaatiolla. Julkaise videoartikkeli kirjoitetun artikkelin sijaan. Keinoja on monia! Ota tiedottajaan yhteyttä, niin voidaan yhdessä keskustella ideoistasi.

Tervetuloa mukaan!

Kaupallisen artikkelin kirjoittaminen

Alivessa julkaisemisesta kiinnostunut yritys voi tuottaa kaupallista sisältöä. Kaupallisen sisällön periaatteet ovat samat kuin muiden artikkelien: sisällön tulee liittyä opiskelijaelämään tai muuten olla opiskelijoille kiinnostavaa; sopiva artikkelin pituus on n. 500 sanaa; artikkelin sisällöstä ja julkaisemisaikataulusta sovitaan tarkemmin ennen varsinaisen sisällöntuottamissopimuksen tekemistä.

Eduskunta- ja europarlamenttivaaliehdokkaille

Alivessa voidaan julkaista ehdokkaiden kirjoittamia tekstejä, mutta niiden on noudatettava Alivessa muutenkin julkaistujen artikkelien määrittämää linjaa. Ehdokkaan on ilmoitettava ehdokkuudestaan artikkelin suunnitteluvaiheessa. Ehdokkuus mainitaan artikkelin alussa, mutta artikkeli ei saa sisältää suoraa vaalimainontaa, kuten vaalisivustoja tai ehdokasnumeroita.

Back To Top