skip to Main Content
SARS-CoC-2 Taudin Vaikutus Opiskelijoiden Elämään

SARS-CoC-2 taudin vaikutus opiskelijoiden elämään

Share with your friends


Submit

Valtakunnallisen koronavirustilanteen kehittymisen ja tämän poikkeustilanteen aikana voimassa olevan lain (1102/2017) 52 §:n edellyttämällä tavalla LTKY on päättänyt osoittaa tukensa opiskelijoille ja keskittyy auttamaan erityisesti heitä, joiden valmistuminen olisi tapahtunut kevään 2020 aikana. Täten heille tarjotaan mahdollisuus valmistua etuajassa, kunhan heidän opintopistemääränsä täyttää minimivaatimuksen, 160 op. Vastaavasti maisterivaiheen opiskelijoille vaadittu määrä opintopisteitä on 100 op. Tenttien korvaavista suoritustavoista tulee sopia opettajien kanssa erikseen, mutta LTKY suosittaa toimeenpantaviksi seuraavia etäopiskelumenetelmiä minimivaatimuksien täyttämiseksi. 

Tekniikan opiskelijoiden osalta kynnyskurssit, kuten kandidaatintyö, fuksimatematiikat ja ruotsi ovat usein esteenä valmistumiselle. Kandidaatintyön osalta huolellisen projektisuunnitelman laatiminen riittää korvaamaan valmiin työn, lisäksi sekä matematiikan että kielikurssien osalta mahdollisia etätoteutuksia on suunniteltu. Matematiikan kursseista ei voida tänä keväänä järjestää tavallisia intensiivi-lähiopetusviikkoja, joten tämän ongelman ratkaisemiseksi ko. kurssien toteutusmenetelmissä hyödynnetään kaikkien matemaa𝜋isten sankarin vision mukaisella tavalla Kahoot-alustaa. Ruotsin pakollinen oppimäärä on puolestaan suoritettavissa basics 1 ja 2 oppimismoduulien  ensimmäisen tason suoritteilla Duolingo –oppimisympäristössä. 

Kauppatieteiden opiskelijoilla kynnyskursseiksi ovat nousseet fuksimatikka ja kandidaatintyön lisäksi myös Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät. Kvantitatiivisten  tutkimusmenetelmien suorittamiseen löydettiin myös hyvä korvaava vaihtoehto. Kurssin voi korvata anonyymien intellektuellien kokoontumisalustalla tapahtuvana projektimuotoisena kyselynä. Jodel-alustalle on keskittynyt suuri määrä opiskelijoita, jolloin siellä tapahtuvasta kyselystä tehtävä raportti riittää kurssin suorittamiseen. Hyvä kysely esimerkki on: Uhka vai mahdollisuus. Ruotsi ei kauppatieteiden puolella ole noussut yhtä suureksi ongelmaksi. Kauppatieteiden puolella opiskelijat ovat huhujen mukaan ymmärtäneet, että myyminen on helpompaa, kun molemmat puhuvat samaa kieltä. 

Myös maisterivaiheessa opiskeleville on suunniteltu apua valmistumiseen. Maisterivaiheen loppupuolella oleville on räätälöity oma valmistumiskanava. Kaikki, jotka ovat viimeistä kevättään lappeen Rannoilla, voivat korvata diplomi- tai gradutyönsä N-fuksiläystäkkeen hyväksytyllä täyttämisellä.

Valmistumisen edellytyksenä kuitenkin on opintosuoritteiden lähettäminen ennen 31.4. 23:59, jonka jälkeen arvioidaan hyväksytyt ja  hylätyt opintosuoritteet. Kaikki opintosuoritteet tarkastetaan henkilökohtaisesti. Opintosuoritteiden arvostelu on näinä poikkeusaikoina vain hyväksytty/hylätty, numero arvosanoja ei ole saatavilla edes poikkeustapauksissa. Myöhässä palautettuja opintosuoritteita ei huomioida. 

LTKY on päättänyt järjestää kaikille nyt valmistuville yhteisen valmistujaistilaisuuden 5.9.2020 klo 22:45. Valmistujaistilaisuus tullaan järjestämään Ylioppilastalolla, jonne kaikki valmistuneet ja muut yleisö on tervetullut seuraamaan tilaisuutta. Valmistumistilaisuudessa suositellaan kuitenkin noudattamaan turvallisia välimatkoja vieruskavereihin, joten tilaisuuden istumajärjestyksessä noudatetaan vain joka kolmannen penkin käyttämisen periaatetta.

Kirjoittaja

Brian Kottarainen

Hallituksen Valmistumisvastaava

¤¤¤ 22¤¤¤45

Share with your friends


Submit
Back To Top