skip to Main Content
KeTekin Historiikki – Kemiantekniikan Kilta

KeTekin historiikki – Kemiantekniikan kilta

Share with your friends


Submit

Kemiantekniikan Kilta

Kemiantekniikan Kilta perustettiin helmikuussa 1976. Tällöin kilta oli vielä ylioppilaskunnan alainen kerho, mutta toiminnan virkistyttyä kilta päätettiin irrottaa ylioppilaskunnasta ja rekisteröidä itsenäiseksi yhdistykseksi. Ylioppilaskunnasta erottiin toukokuussa 1977 ja rekisteröinti hyväksyttiin 25.10.1979. Tuolloin opiskelijat lukivat kemiaa vain sivuaineena, joten killan tehtävänä oli lähinnä yhdistää kemiaa opiskelevia opiskelijoita ja herättää heissä kiinnostusta ammatillisiin ja yleisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin.

Alun perin killan tarkoituksena oli auttaa uusia opiskelijoita perehtymään korkeakouluun, sen käytänteisiin ja auttaa heitä selviytymään opinnoissa esiintyvistä vaikeuksista. Tämän lisäksi killan haluttiin käsittävän juhlien järjestämistä, kokouksien, opinto- ja tiedotustilaisuuksia sekä opintomatkoja, eli kursioita.

Vuosijuhlat

Killan ensimmäistä toimivuotta päätettiin juhlia 29.3.1977 ravintola Willimiehessä pidettävillä bileillä. Niissä oli tarkoitus palkita paras ehdotus killan nimestä ja tunnuksesta, mutta koska ehdotuksia ei tullut, kisaa jatkettiin. Varsinaisen nimen puuttuessa käytettiin killasta lyhennettä KTK.

Loppujen lopuksi kilpailu kesti varsin pitkään, koska killan tunnus ja nimi kilpailun voittajat saatiin valittua vasta vuoden 1979 syyskokouksessa. Kilta nimestä otettiin käyttöön lyhenne KeTeK ja logoksi valittiin ehdotus, jossa oli mäntä keittopullon sisällä. Myöhemmin logo vaihdettiin vielä nykyään käytössä olevaksi hammasrattaaksi, jonka sisällä on koeputki, josta valuu ulos teekkarilakin tupsu. 

– Juha Karppanen, KETE-82

Toogajuhlat

Toogat otettiin killan vuosijuhlien teemaksi 1980-luvun alussa. Juhlapaikkana oli Ravintola Husaari tai tuttavallisemmin Husse, josta jatkettiin ravintolan sulkeuduttua Alchemist klubille. Tooga tehtiin suorakaiteen muotoisesta kangaspalasta ja tähän tarkoitukseen omiaan olivat muun muassa LOASin verhot ja päiväpeitteet.

”Toogabileet pidettiin Husaarissa, johon sai myydä 120 lippua, mutta sisään änkeytyi lähes 200 henkeä. Toogabileet olivat tietenkin heti vapun jälkeen juhlavuoden tärkeimmät bileet. Perinteistä erityisesti tooganvaihtoviesti herätti mielenkiintoa vierailevissa tieteenharjoittajissa.”

-Timo Lotila, KETE-86

Kiltahuone

KeTeK valloitti käyttöönsä opiskelijatalo Karelia-Parkin pommisuojan kiltahuoneekseen 1980-luvun taitteessa. Väestönsuojelutila kunnostettiin mittavilla talkootöillä ja niissä oli mukana kymmenittäin jäsenistöä. Kalustus saatiin kootuksi lahjoitustavaroista ja sponsoreilta kiltahuoneella saatiin musiikki- ja tv-laitteet. Kiltahuoneen sisustus olikin sovelias illanviettoihin, sillä sisustukseen kuului muun muassa baaritiski, kylmäkoneet ja diskovalot. 

Näin sai alkunsa Alchemist Club, jonka jäseneksi pääsi vain klubin jäsenien suosituksella. Tytöillehän suosituksia myönnettiin paljon helpommin kuin pojille. Alchemist Clubin toiminnalla hankittiin siunaus silloiselta poliisipäälliköltä, jonka jälkeen klubilla voitiin tarjoilla myös alkoholijuomia. Klubin toiminta oli hyvin aktiivista. Parkin alakerrassa sijaitsevassa baarissa, Husaarissa, järjestettiin paljon kiltojen ja ylioppilaskunnan tapahtumia ja niistä siirryttiin usein jatkoille klubille. Cafe Labran perustamisen jälkeen Alchemist Club siirtyi sen kabinettiin. Muutamassa vuodessa kabinetti muuttui kuitenkin varastoksi ja siitä luovuttiin.

Vuonna 1997 killalle saatiin oma kiltahuone kemian siiven kellarista. Se oli vajaan 10 neliön kokoinen, ikkunaton huone. Siellä pidettiin hallituksen kokouksia ja kahviteltiin. Ahtaan tilan vuoksi käyttö oli kuitenkin vähäistä. Vuonna 2004 kilta sai osastolta vuokrattua vanhan fysikaalisen kemian tutkimuslaboratorion uudeksi kiltahuoneeksi. Ehtona oli, että kiltalaiset käyvät purkamassa ja siivoamassa laboratorion. Vuokraksi sovittiin, että opiskelijat auttavat henkilökuntaa laitehallin vuotuisessa siivouksessa.

Haalarit

”Haalarit muuttuivat mustiksi -88. Meillä oli vielä ”postin siniset”. Saimme haalarit nesteeltä ja muilla mainoksilla saatiin sitten painatuskulut katettua. Eivät olleet isoa bisnestä vielä silloin.”

-Timo Lotila, KETE-86

Tästä lähtien on haalari ollut musta. Haalarin selkään painetaan ensimmäisen vuoden opiskelijan suunnittelema logo. Siinä tulee olla seuraavat tunnusmerkit: tekniikalla tunnusomainen 12-hampainen hammasratas, opinahjo eli LTY, killan nimi sekä vuosiluku.

Kirjoittaja

Iita Hinkkanen

Puheenjohtaja 2019

Kemiantekniikan kilta ry

Share with your friends


Submit
Back To Top