skip to Main Content
Miten Edustajisto Valitaan?

Miten edustajisto valitaan?

Share with your friends


Submit

Kuten kaikissa vaaleissa ehdolle asettumiseen ja äänestämiseen on jokin kriteeri, meillä tämä kriteeri on läsnäolo yliopistossa vaalien aikana. Tätä kutsutaan vaalikelpoisuudeksi. Kuivasti muotoiltuna tämä tarkoittaa, että nimesi tulee löytyä vaaliluettelosta, johonka kuuluminen menee seuraavasti.

”Vaaliluetteloon on merkittävä jokainen yliopistolain 39 §:ssä mainittu läsnäolevaksi kirjoittautunut henkilö, joka on suorittanut ylioppilaskunnalle jäsenmaksun. LTKY:n keskusvaalilautakunta on vahvistanut vaaliluettelon kokouksessaan 16.9.”

Ei anneta kuitenkaan tämän hämmentävän vaaliluettelon ja termien kuitenkaan häiritä, tässä kokonaisuudessa kuitenkin viitataan puhtaasti sinun (ja kavereidesi) läsnä olevana yliopistossa olemiseen. Ehdokkaat vahvistetaan olemassaolevasta vaaliluettelosta.

Suhteellinen äänestystapa

LTKY:n edustajistovaaleissa käytämme suhteellista vaalitapaa, joka on käytössä muun muassa kunnallis- ja eduskuntavaaleissa. Jokaisella äänioikeutetulla on yksi tasavertainen ääni, jonka hän saa jättää sähköisesti. Varsinaiset vaalipäivät ovat 5.11. ja 6.11. Näiden lisäksi vaaleissa on ennakkoäänestysperiodi, joka alkaa 22.10. Paikalliset vaaliliitot vastaavat puolueita näissä vaaleissa. Yksittäinen ehdokkuus ei kuitenkaan näissä vaaleissa vaadi erillistä kannatuksen osoittamista esimerkiksi kannatuskorteilla. Vaaleissa valitaan kaksikymmentäseitsemän (27) edaattoria ja jokainen ehdokas, joka saa kaksi tai enemmän ääniä pääsee varalle.

Vaaliliitto

Vaaliliittoja on vuoden 2017 vaaleissa ollut seitsemän. Tämä ei kuitenkaan ole mitenkään nykyisiä vaaleja rajoittava tekijä, ja LTKY:n sääntöjen mukaisesti liitot tulee uudelleen muodostaa jokaisiin vaaleihin. Mikäli esille tulevista liitoista mikään ei vaikuta kiinnostavalta voivat ketkä tahansa kaksi ehdokasta muodostaa vaaliliiton. Vaaliliitto muodostetaan yksinkertaisesti täyttämällä ennalta annettu lomake LTKY:n toimistolla.

Kuten jo aiemmin mainittu; vaaliliitot näissä vaaleissa toimivat kuin puolueet. Edustajistovaaleissa liittojen ei kuitenkaan tarvitse omata poliittista taustatoimijaa. Poliittisia taustatoimijoita ei myöskään ole kielletty, joten tämä rakenne on puolestamme varsin joustava.

Vaaliliittoa perustusasiakirjassa tulee mainita vaaliliiton tunnus, nimi sekä liiton kaksi asiamiestä. Kirjaan tulee myös merkata juoksevassa järjestyksessä ehdokkaat siinä järjestyksessä, jossa he pyytävät tulla otetuksi osaksi ehdokasyhdistelmään. Vaaliliitossa voi olla enintään kaksikymmentäseitsemän (27) ehdokasta.

Vaalirengas

Edustajiston vaaleissa on käytössä myös vaalirenkaat. Vaalirenkaat ovat kuin liittojen liitto. Joskin vaalirenkaisiin saavat liittyä niin yksittäiset ehdokkaat kuin vaaliliitot. Vaalirenkaiden äänet lasketaan saman suhteellisen vaalijärjestyksen mukaisesti, mutta nyt massaa on toki enemmän.

Vaalirenkaita ei perinteisesti ole nähty esiintyvän LTKY:n vaaleissa, mutta se ei poista ehdokkaiden ja liittojen oikeutta muodostaa sellaisia. Vaalirenkaaseen yhtyvät antavat perustamisasiakirjan samoin kuten vaaliliitot. Tähän kirjaan merkitään vaalirenkaan tunnus ja nimi, sekä siihen osallistuvien vastaavat tiedot. Nimien järjestys tulee vastata sitä järjestystä, jossa vaalirengas pyytää ehdokkaiden tulevan esille asetetuksi. Kaikkien vaalirenkaaseen osallistuvien liittojen ja ehdokkaiden tulee allekirjoittaa perustamisasiakirja.

Kuinka löydän ehdokkaan?

Vaaleissa on käytössä SYL:n vaalikone. Vaalikoneeseen on kasattu kymmenen valtakunnallista ja kymmenen paikallista kysymystä. Kuten muissakin vaaleissa vaalikoneen avulla on helpompi löytää itselle soveltuva ehdokas. Vaalikoneen lisäksi ehdokkaat ovat kootusti esillä vaalimessuilla 29.10. ja miten kukin ehdokas näkee mieleisekseen.

Kirjoittaja

Kirjoittaja työskentelee Alivella.

Edaattori 2018-2019 SLUT-E
Edustajiston 2. Varapuheenjohtaja 2019
miika@laurikainen.fi
0404 110 727

Share with your friends


Submit
Back To Top