skip to Main Content
SIUN On Kuollut – Otetaan Yks GT

SIUN on kuollut – Otetaan yks GT

Post Series: Vaaliliitot esittäytyvät
Share with your friends


Submit

Uusi edustajistokausi, uudet kujeet. Gininen Tulevaisuus on poikkitieteellinen vaaliliitto, joka pyrkii edustamaan koko ylioppilaskunnan jäsenistöä. Vaikka brändi on uusittu, pysyy liiton perusperiaatteena edelleen valistunut, selväjärkinen päätöksenteko.

Historiallisesti SIUN on koostunut tietotekniikan ja tuotantotalouden opiskelijoista, mutta olemme aina ajaneet koko yhteisön etua ja tätä kirjoittaessa olemme jo keränneet listoillemme haluavia ehdokkaita kahdesta uudesta killasta – Gininen Tulevaisuus on läpileikkaava teema.

Onko tässä nyt sitten kyse jostain gin toniceja ryystävien rellestäjien vitsistä? Ei suinkaan, vaan nimen takana on skinnarilalainen pilke silmäkulmassa asenne, jolla suuria päätöksiä ja LTKY:n tulevaisuuden suunnan asettaminen voidaan tehdä hyvässä yhteishengessä. Mikäli edaattori itse niin haluaa, katajanmarjajuomat nautitaan kokousten jälkeen.

Miksi sinun pitäisi sitten asettua ehdolle meidän edustajanamme tai äänestää meitä? Tähän mennessä tämän edustajistokauden päätökset on tehty verrattain hyvin yksimielisesti, mutta GT aikoo jatkaa SIUN:ssa hyväksi havaittua tapaa käydä käsiteltävät asiat läpi liiton kesken hyvissä ajoin ja äänestää yhtenä liittona. Näin päätöksenteossa käsitellään eri puolia ja asiaan syvennytään valmiiksi, jolloin itse kokouksessa olemme valmiina perustellun kannan kanssa. Olemme liitto, joka on aktiivisesti mukana paitsi hallituksen muodostamisessa, myös sen toiminnan apuna, oli kyse sitten valiokuntatyöskentelystä, työryhmistä tai edustajiston puheenjohtajiston tehtävistä. Haluamme että Ginisen tulevaisuuden edustajat jatkavat samalla linjalla myös tulevina edustajistovuosina.

Pääteemoja jotka kumpusivat ehdokkaiden kanssa käydystä keskustelusta olivat opiskelijoiden hyvinvointi, Skinnarilan henki, jäsenpalveluiden kehittäminen sekä Teekkari- ja Kylterikulttuurin vaalinta. Tulevaisuudessa yksi suuri kysymysmerkki on automaatiojäsenyys. Mikäli se poistuu, haluamme omalta osaltamme varmistaa, että LTKY pysyy vetovoimaisena ja nykyisestä edunvalvonnan ja palveluiden tasosta ei tarvitse tinkiä. 

Pidämme myös tärkeänä, että edaattorityön jatkuvuus säilyy, joten ehdolla olevat edarikonkarimme ovat valmiita ottamaan uudet, nuoremmat edaattoripolvet mukaan oppimaan ylioppilaskunnan toiminnan ja työskentelemään sen eteen, että tulevilla fukseilla on vielä parempi, ginisempi LTKY kuin ennen.

Kirjoittaja

Kuisma Närhi

Kirjoittaja on istuvan edustajiston 1. varapuheenjohtaja sekä Ginisen Tulevaisuuden yhteyshenkilö, jolta voi kysyä liitostamme osoitteesta kuisma.narhi@student.lut.fi

Share with your friends


Submit
Back To Top