skip to Main Content
KTOKK – KoneTeekkarriOnKaikkienKaveri

KTOKK – KoneTeekkarriOnKaikkienKaveri

Post Series: Vaaliliitot esittäytyvät
Share with your friends


Submit

KTOKK (KoneTeekkarriOnKaikkienKaveri) on pääosin konetekniikan opiskelijoista muodostuva vaaliliitto. Myös Hunajakämmen KTOKK nimellä tunnettu liitto ajaa nimensä mukaisesti konetekniikan kannalta myönteisiä päätöksiä. Tietysti ollessa kaikkien kaveri yleiset opiskelijoiden etuja edistävät asiat ovat tärkeitä KOTKK liitolle. 

Liiton jäsenenä voi pyrkiä kuka vain LTKYn jäsen. Pääosin liiton jäsenet ovat kaikki olleet konetekniikan opiskelijoita ja liitton riveissä edustajistossa ovat olleet niin kilta-aktiivit kuin kaikki muutkin konetekkarit. Vaikka liitto on hyvin sidonnainen konetekniikan opintosuuntaan, ei KTOKK -liitolla ole virallista organisaatiota taustalla.

Kuten edellä mainittu liitto ajaa vahvasti tekniikanopiskelijoiden etuja. Viime kauden esimerkkinä kaksiportaisuuden tulemista voimaan ei kannatettu, sen vaikeuttaessa monen tekniikan tärkeän aihealueen sisäistämistä, kun kandi- ja diplomivaiheeseen sijoitettuja perus- ja jatkokursseja ei voisi suorittaa peräkkäisissä periodeissa. Muuten liitolla ei ole perinteistä poliittista vakaumusta oikealle tai vasemmalle. KTOKK pyrkii vaikuttamaan päätöksiin tapauskohtaisesti, siten että se ajaa opiskelijoiden, varsinkin tekniikanopiskelijoiden ja erityisesti konetekniikkaa opiskelevien etua. 

KTOKK liitossa vaikuttavat nimenomaan KRK:n jäsenet. Teekkareiden etujen ajamisessa on tärkeää, että on itsekin teekkari ja tietää miten kukin päätös vaikuttaa. Liittoon hakijan olisi hyvä kuulua Koneenrakennuskiltaan, mutta periaatteessa kuka vaan joka tuntee paloa konetekniikan opiskelijoiden edun ajamiseen voi hakea liittoon mukaan.  

Edustajistossa konetekniikan opiskelijoita edustamalla on loistava mahdollisuus tuoda oma, sekä teekkareiden ääni kuuluviin ylioppilaskunnassa. LTKY:llä on vaikutusvaltaa moneen asiaan kampuksellamme ja mikä sen parempi, kuin saada koneteekkareiden ääni kuuluviin kampuksemme päätöksenteossa. Viimeisimpänä LTKY:n saavutuksena on Salen saapuminen Skinnarilaan. Tämä päätös ei tietenkään koskenut vain konetekniikan opiskelijoita, vaan koko Skinnarilan kampuksen opiskelijakuntaa. 

Liitolla ei ole varsinaisesti tavoitteita seuraavalla vaalikaudelle, mutta tarkoituksemme on jatkossakin ajaa aktiivisesti opiskelijoiden etua. Reagoimme ketterästi eteen tuleviin haasteisiin ja muutoksiin ylioppilaskuntamme toimintakentässä ja ajamme opiskelija lähtökohtaista ratkaisua vastaan tuleviin ongelmiin. Pidämme aktiivisesti yksittäisen opiskelijan etua alati muuttuvassa yliopistokentässä ja haluamme pitää LUT:in jatkossakin parhaana paikkana opiskella ja viettää opiskelijaelämää.

Kirjoittaja

Nestori Mäntysaari

KTOKK-Hunajakämmen

Share with your friends


Submit
Back To Top