skip to Main Content
Mustalista & Harmaalista

Mustalista & Harmaalista

Share with your friends


Submit

Musta- ja harmaalista ovat LTKY:n edunvalvonnan työkaluja. Niiden kautta voit laittaa meille tietoa myöhästyneistä arvosanoista ja muista opiskeluun liittyvistä asioista. Tämän artikkelin on tarkoitus avata näitä listoja meidän näkökulmasta, jotta niiden käyttö olisi teillekkin sujuvampaa.

Mustalistan tarkoitus

Mustalista on palauteväylä, jonka kautta opiskelijat voivat ilmoittaa myöhästyneistä arvioinneista. Myöhästyminen määritellään Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkintosäännön 37§ mukaan:

”Opettajan tulee toimittaa 30 vrk:n kuluessa siitä, kun opintojakson viimeinen opintosuoritus on tehty ja palautettu, tiedot tuloksista opiskelijoiden tietoon. Useita päiviä auki olevan Exam- tai Moodle -tentin tulokset on toimitettava 30 vrk:n kuluessa tentin sulkeutumisesta. Opintojakson loppuarvosana toimitetaan opiskelijarekisteriin kirjallisesti 30 vrk:n kuluessa opintojakson viimeisestä opintosuorituksesta. Kesä-heinäkuussa järjestetyn tentin tai muun opintosuorituksen tuloksista opettajan tulee toimittaa tiedot tuloksista opiskelijoiden tietoon kahden kuukauden kuluessa, kuitenkin viimeistään elokuun loppuun mennessä.”

Tarkoituksenamme ei ole tuomita opettajia tai aiheuttaa epäselvyyksiä, vaan Mustalista on luotu, jotta voimme tarkkailla opiskelijoiden oikeuksia arviointien aikataulujen suhteen.

Mustalistan toiminta

Mustalista-palaute tulee anonyymin lomakkeen kautta. Lomakkeeseen opiskelija kirjaa harjoitustyön tai kuulustelun palautuspäivämäärän sekä kyseisen kurssin luennoitsijan tai vastuuopettajan. Oikea päivämäärä ja se, että arvioinnista on kulunut yli kuukausi on erittäin tärkeää siksi, jotta säästymme turhilta jatkokäsittelyiltä. Lisäksi aina tulee täyttää koko lomake, jotta tieto saadaan sujuvasti eteenpäin. Erityisen tärkeää ennen ilmoituksen lähettämistä on tarkistaa etteivät tulokset vain ole tulleet jo. Näin Mustalista ei kuormitu aiheettomista ilmoituksista. Kun Mustalista-palaute on saapunut, lähetämme sen eteenpäin 24 tunnin sisään tai seuraavana arkipäivänä.

Mustalista-muistutus opetushenkilöstölle

Lähettämäämme Mustalista-muistutukseen olisi hyvä vastata; vähintään mihin mennessä suoritus saadaan opiskelijoiden tietoon ja halutessaan selvitys, miksi arviointi on myöhässä. Kyseessä voi olla myös väärinkäsitys, joten sekin olisi hyvä selvittää. Arviointien myöhästyminen ei ole hyväksyttävää vaikka yleensä nämä ovat puhtaita unohduksia tai opettaja on vain ollut liian kuormittunut. Mustalistalle päätyminen ei siis ole maailmanloppu, ellei se ole hallitsemattomasti toistuvaa, jonka jälkeen asia viedään eteenpäin.

Muistutus ei ole karhukirje, jonka LTKY lähettää kiusallaan, vaan tehtävänämme on valvoa opiskelijoiden oikeusturvaa yhdenvertaisesti. Olemme aina valmiita keskustelemaan arvioinneista ja niiden aikatauluista, jotta voimme vähentää ilmoitusten määrää tulevaisuudessa.

Lue lisää Mustalistasta: https://ltky.fi/mustalista/

Harmaalista

Harmaalistalle voi lähettää kaiken muun palautteen opetukseen ja opiskeluun liittyvistä asioista. Palaute voi koskea opintojaksoja, opiskeluilmapiiriä, opiskelijan oikeuksia, tms. ja palaute voi olla joko negatiivista tai positiivista. Joka tapauksessa, palautteen tulee olla kehittävää, jotta voimme viedä sen eteenpäin yliopistolle tai muille asianosaisille henkilöille.

Harmaalista palautteen voi jättää nimettömänä, mutta yhteystiedot auttavat meitä, jos tarvitsemme lisätietoa tai opiskelija haluaa meidän tiedottavan asian etenemisestä. Asianomaisten tahojen suuntaan viemme palautteen aina nimettömänä vaikka meillä olisikin opiskelijan tiedot. Jokaisen palautteen käsittelyssä kestää yksilöllinen aika, mutta pyrimme toimimaan nopeasti.

Lue lisää Harmaalistasta: https://ltky.fi/harmaalista/

Mustalistaa ja Harmaalistaa ylläpitää pääasiassa LTKY:n edunvalvonta-asiantuntija, joka ottaa palautetta vastaan myös listojen kehittämistä varten, sekä tulee mielellään kertomaan lisää listojen toiminnasta opiskelijoille tai henkilöstölle.

Kirjoittaja

Tiia Kettunen

Kirjoittaja toimii LTKY:llä edunvalvonta-asiantuntijana
ja vastaa Mustalistan ja Harmaalistan toiminnasta.

Share with your friends


Submit
Back To Top