skip to Main Content
LTKY:n Digikysely, Miten Se Vaikutti Ja Tulee Vaikuttamaan

LTKY:n digikysely, miten se vaikutti ja tulee vaikuttamaan

Share with your friends


Submit

LTKY toteutti tammi-helmikuun vaihteessa jäsenistölleen kyselyn yliopiston digijärjestelmien toimivuudesta ja saavutettavuudesta. Kyselyyn vastanneita oli 174, joista noin puolet oli ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijoita. Vastanneet jakautuivat melko tasaisesti koulutusohjelmien kesken. Kyselyllä saatiin dataa huhupuheiden ja kirjoittajien omien kokemusten tueksi.

Tärkeimpiä havaintoja:
-41 prosenttia käyttää mikroluokkia kerran viikossa tai useammin
-22 prosenttia kokee, että mikroluokissa on liian vähän ohjelmistolisenssejä etenkin raskaammissa simulointiohjelmissa.
-55 prosenttia on valmiina tekemään EXAM-tentin myöhemmin illalla.
-68 prosenttia vastanneista ei ollut kuullut aikaisemmin, mikä on WMwaren horizon- portaali, ja sitä käyttäneet pitivät ohjelmaa hitaana ja kömpelönä.
-Tieto on hajautettu liian moneen paikkaan ja usean linkin taakse.
-Liian monta eri järjestelmää mm. Moodle, uni, intra, weboodi, mhp, saimian moodle, kielikeskuksen kurssi-ilmoittautumisjärjestelmä, outlook sähköposti, eduroam.

Miten tilannetta tullaan parantamaan?
-Tiedot saatavilla olevista ohjelmista ja ohjeet niiden käyttöön yhteen paikkaan, joka on helppo löytää ja josta tiedotetaan opiskelijoille opintojen alussa.
-EXAM-tentti aikojen pidentäminen.
-Lisää paljon käytettyjen ohjelmistojen lisenssejä mikroluokkiin ja paremmin hajautettuna eri tiloihin
-Parempaa ohjeistusta erilaisten etätyöpöytien käyttöön.
-Kurssilla käytettävät ohjelmistot lisätään kurssikuvauksiin, jotta niiden käyttöön voidaan varautua. Tarvittavat tiedot kerätään tällä hetkellä lukujärjestyksiä luodessa, mutta ne eivät ole opiskelijoille näkyvillä.

Ikävä kyllä usean eri järjestelmän päällekkäisyydestä ei päästä eroon, sillä se vaatisi todella suuria resursseja, joita ei ole käytettävissä. Erilaisia ohjeita pyritään kuitenkin selkeyttämään ja keskittämään sekä tiedonvälitystä parantamaan.

Ensimmäisenä toteutuneena muutoksena on EXAM-tentti aikojen pidentyminen Skinnarilan kampuksella arkipäivinä kello yhdeksään illalla ja Lahden kampuksella tenttiminen on mahdollista nyt myös lauantaisin.

Muista muutoksista on keskusteltu koulutuksesta vastaavan vararehtorin Jaana Sandströmin ja opintopalveluiden päällikön Minna Rannan kanssa. He tapasivat tietohallinnon edustajia näihin asioihin liittyen. LUT yliopistolle aiotaan palkata kesäksi työntekijä, jonka tehtävänä on koota opiskelijoille yhtenäiset ohjeet eri tietojärjestelmistä ja Bring Your Own Device -toimintamallista. Tuutoreita aiotaan kouluttaa aiempaa paremmin tietojärjestelmien käyttöön. Näistä muutoksista tiedotetaan, kun ne ovat valmiit. Myös LTKY:n edustajat aikovat tavata tietohallintoa ja keskustella muista mahdollisista toimenpiteistä.Tietohallinnon resurssit ovat tällä hetkellä kuitenkin hyvin rajalliset yliopiston hallinnon järjestelmien muuttuessa ja konsernin ammattikorkeakoulujen fuusioituessa.

Alla on muutamia kuvaajia vastauksista. Huomioithan, että prosentit on laskettu kysymykseen eikä kyselyyn vastanneista.

Kirjoittaja

Vilma Mäkitalo

Kirjoittaja on LTKY:n hallituksen jäsen ja vastaa opintopolitiikasta.

Kirjoittaja

Topias Suikula

Kirjoittaja on LTKY:n hallituksen jäsen ja vastaa koulutuspolitiikasta.

Share with your friends


Submit
Back To Top