skip to Main Content
Miten Toimia, Jos Kokee Häirintää

Miten toimia, jos kokee häirintää

Share with your friends


Submit

Kaikilla on oikeus häirinnästä vapaaseen ympäristöön ja turvalliseen elämään, niin koko yhteiskunnassa kuin korkeakoulutasolla. LTKY haluaa puuttua yliopistossa tapahtuvaan häirintään ja häirinnälle on nollatoleranssi.

Mitä on häirintä?

Häirintä voi olla muun muassa henkistä tai fyysistä kiusaamista, uhkailua, sukupuolista eriarvoistamista, epäasiallista kohtelua, syrjimistä, ahdistelua, asiattomia huomautuksia, mustamaalausta tai mitä tahansa toimintaa, jonka häirinnän kohde kokee loukkaavana tai epämiellyttävänä. Häirinnän määrittely on vaikeaa, koska se aina liittyy henkilön omaan kokemukseen asiasta. Jokin asia, mikä itsestä tuntuu normaalille, voi toisesta tuntua häiritsevälle. Häirintänä voidaan pitää sellaista käyttäytymistä, jota jatketaan, vaikka kohteeksi joutunut ilmaisee pitävänsä sitä sopimattomana.

Voit ottaa yhteyttä häirintäyhdyshenkilöön muun muassa, mikäli:
Olet tuntenut olosi epämukavaksi korkeakouluyhteisössämme
Et ole varma, oletko kokenut häirintää
Haluat jutella häirinnänomaisesta käyttäytymisestä
Olet todistanut häirintää
Haluat antaa palautetta häirintäyhdyshenkilötoiminnasta

Häirintäyhdyshenkilön kanssa voit tulla myös juttelemaan, mikäli haluat kuulla lisää häirinnän ehkäisystä tai LTKY:n käytänteistä häirintätapauksissa. Älä epäröi ottaa yhteyttä häirintäyhdyshenkilöön, sillä tyhmiä kysymyksiä tai turhia yhteydenottoja ei ole olemassa!

Häirintäyhdyshenkilöiden avulla pyrimme madaltamaan kynnystä ilmoittaa korkeakouluyhteisössämme tapahtuvasta häirinnästä.

LTKY:n häirinnän vastaisesta toiminnasta vastaa edunvalvonta-asiantuntija yhdessä nimettyjen häirintäyhdyshenkilöiden kanssa.

Häirintäyhdyshenkilöt:
Ovat avoimia
Auttavat parhaansa mukaan
Antavat tukea
Vievät asian eteenpäin, mikäli niin toivotaan
Eivät arvostele tai tuomitse
Valistavat häirinnästä
Tarjoavat koulutusta

Häirintäyhdyshenkilöt eivät tee jatkotoimenpiteitä ilman avun pyytäjän suostumusta, ja kaikki keskustelut ovat täysin luottamuksellisia, sillä häirintäyhdyshenkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

LTKY:n häirinnän vastainen toiminta kehittyy jatkuvasti. Yhtenäisiä toimintatapoja ja vakiinnutettavia käytänteitä suunnitellaan koko ajan. Jokaista tapausta käsitellään yksilökohtaisesti, mutta selkeät toimintamallit ja mustaa valkoisella auttaa jokaista osapuolta huomattavasti.

Häirintäyhdyshenkilöt tavoitat ensisijaisesti sähköpostitse. Yhteydenottoon riittää lyhyt sähköposti, jossa kuvailee tapahtuneen tai ehdottaa suoraa tapaamista. Häirintäyhdyshenkilö vastaa sinulle 24 tunnin sisällä ja sovitte yhdessä tapaamisen tai muun etenemistavan. Mikäli sähköposti ei tunnu sinulle luontevalta, voit myös ottaa yhteyttä puhelimitse.

Tapahtumissa tapahtuvan häirinnän voi ilmoittaa ensisijaisesti tapahtuman järjestäjille, killan tai yhdistyksen edustajalle, jonka jälkeen kannattaa vielä tarvittaessa itse ottaa yhteyttä LTKY:n häirintäyhdyshenkilöön.

Häirintäyhdyshenkilöiden ajantasaiset yhteystiedot ja muuta lisätietoa löydät LTKY:n nettisivuilta: https://ltky.fi/hairintayhdyshenkilo/

Kirjoittaja

Tiia Kettunen

Kirjoittaja toimii LTKY:llä edunvalvonta-asiantuntijana ja vastaa häirinnän vastaisesta toiminnasta.

Share with your friends


Submit
Back To Top