skip to Main Content

Vastine LTKY:n kannanottoon opiskelujen kaksiportaisuudesta

Share with your friends


Submit

LUT-yliopisto on kansainvälinen tiedeyliopisto, joka haluaa toiminnassaan soveltaa kansainvälisesti vakiintuneita tapoja. Euroopassa on jo vuonna 1999 allekirjoitettu Bolognan julistus, jossa opintojen kaksiportaisuus on lähtökohtana. Lisäksi akkreditoidut DI- ja KTM-ohjelmamme ovat saaneet tiukkaa palautetta siitä, että maisteritasolla opiskellaan ilman kandidaatin tutkintoa.

Meillä LUT-yliopistossa on suunniteltu siirtymää selkeään kaksiportaisuuteen mahdollisesti syksyllä 2020. Mikäli näin päätetään, on vanhoille opiskelijoille suunniteltu siirtymäaika syksylle 2021. Tapaukset, joissa opiskelija mahdollisesti kokee epävarmuutta opintojensa etenemisestä kandidaatin tutkinnon ja maisteriopintojen nivelvaiheessa, käsitellään tapauskohtaisesti ja opiskelijan etu huomioiden. Myös opintosuunnittelutyössä tulee jo nyt huomioida tarkoin kurssien mitoitukset ja ajoitukset ja joustavat tavat suorittaa opintoja. Uskomme, että tämä osaltaan tasapainottaa opiskelijoiden työkuormaa. Lisäksi voimme toteuttaa AllWell-kyselyn opiskelijoillemme. Näin saamme vertailukelpoista tietoa opiskelijoidemme hyvinvoinnista.

Opintopalvelut ovat uskomattoman ammattitaitoinen joukko, joka vuosikellossaan joutuu venymään monien työkuormapiikkien mukana. Opiskelijapalvelumme ovat jo vuosia saaneet kansallisesti erinomaisia arvosanoja SEFE:n ja TEK:in kyselyissä, joten uskomme heidän kapasiteettiinsa mahdollisessa muutostilanteessa.

Asiaan liittyvää selvitystä käynnistetään ja opiskelijat ovat LUT:n perinteen mukaan olleet aina tiiviisti mukana LUT-yliopiston kehitysaskeleissa. Kannustankin koulutusohjelmia ottamaan kiltojen edustajia runsain mitoin mukaan tutkinto-ohjelmien kehitystyöhön. Itse kävin tiistaina 13.11. asiaa seikkaperäisesti lävitse LTKY:n kopon Arttu Kaukinen ja opon Pia Etelävuori kanssa ja kerroin heille avoimesti tämän hetkisen tilanteen sekä asian etenemisen.

Kirjoittaja

Jaana Sandström, koulutuksen vararehtori. Kuvaaja Teemu Leinonen.

Share with your friends


Submit
Back To Top