skip to Main Content
Kannanotto:  Kaksiportaisuus Ei Kandeja Valmista!

Kannanotto: Kaksiportaisuus ei kandeja valmista!

Share with your friends


Submit

LUT-yliopisto pyrkii lisäämään kaksiportaisuutta tutkinnoissaan niin, että ilman kandidaatintukintoa ei opiskelijalla olisi oikeutta osallistua maisteritason kursseille. Muutos heijastelee yliopistojen uutta rahoitusmallia, jonka on tarkoitus astua voimaan vuoden 2021 alusta. Esitys uudesta rahoitusmallista on luovutettu 25.10. opetusministerille hyväksyttäväksi. Mallissa lisätään opintojen keston vaikutusta yliopiston saamaan rahoitukseen. Tämä toteutetaan kertomalla maksettava rahasumma kertoimella 1,5, tavoiteajan, eli kolmessa vuodessa valmistuneiden kohdalla. Alle 12 kk tavoiteajan jälkeen suoritetuista tutkinnoista maksettaisiin kertoimen 1,3 mukaisesti ja yli 12 kk tavoiteajan jälkeen valmistuneista tutkinnoista maksettaisiin kertoimen yksi mukaisesti.

Keinotekoisen rajan luominen ei edistä opiskelijoiden valmistumista vaan päinvastoin hidastaa sitä. Yliopistolla on huoli siitä, että opiskelijat eivät ottaisi tutkintojaan ulos kun siihen on mahdollisuus, vaan valmistumista pitkitetään tahallaan. Voimme vakuuttaa, että suurimmassa osassa tapauksista tästä ei ole kyse. Osa kursseista on erittäin haastavia, eikä niitä päästä läpi ensimmäisellä tenttiyrityksellä. Opintojen kuormittavuus ei myöskään vastaa aina annettuja opintopisteitä ja joskus esimerkiksi kandidaatin työ venyy ohjaajan vaatimusten takia huomattavasti. Tällainen ylikuormitus aiheuttaa vakavia ongelmia kaksiportaisuuden kanssa.

Suuren kuormittavuuden lisäksi matala toimeentulo, pitkittynyt stressi ja mielenterveyden ongelmat hidastavat opintoja. Kaksiportaisuus heikentää entisestään opiskelijoiden hyvinvointia ja jaksamista lisäten opiskeluun liittyvää stressiä. Se lisää myös väliinputoamisen riskiä opintojen estyessä, joka pahimmillaan estää opintotuen saamisen. Opiskelijoiden loppuunpalamisen riski on suuri ja se on todettu monissa opiskelijoille teetetyissä tutkimuksissa kuten AllWell-kyselyssä.  

Tällä hetkellä koulutusohjelmat elävät koko ajan ja suuria muutoksia tapahtuu niin kurssisisällöissä kuin opintorakenteissakin digitalisaatiosta puhumattakaan. Nämä muutokset ovat vielä kesken ja kannamme huolta siitä, että kaikkia muutoksia ei saada vietyä maaliin ennen suunniteltua kaksiportaisuuden lisäämistä. Tällaisessa jatkuvasti muuttuvassa tilanteessa joustavuuden poistaminen opinnoista on huono lähestymistapa, varsinkin kun samaan aikaan opiskelijoilta vaaditaan joustavuutta ja kärsivällisyyttä muutosten keskellä.

Opintopalvelut ovat jo nyt tiukilla ammattikorkeakoulun opiskelijoiden palveluiden yhdistyttyä LUT-yliopiston opintopalveluiden kanssa. Resurssipula opintopalveluiden puolella vaikuttaa suoraan opintojen etenemiseen. Kaksiportaisuuden astuessa voimaan olemme tilanteessa, jossa joudumme vaatimaan myös LUT:n henkilökunnalta enemmän. Mustalistalle tulee kymmeniä yhteydenottoja lukukaudessa myöhästyneistä arvioinneista. Tällaista ei voida hyväksyä kaksiportaisuuden lisääntyessä.

Vaadimme, että asiaa tutkitaan kunnolla ennen kuin tällaisia suuria opiskelijoihin kohdistuvia päätöksiä tehdään. Erityisesti kaksiportaisuuden vaikutukset opiskelijoiden jaksamiseen sekä siitä saavutettava hyöty on tutkittava. Olemme myös erittäin huolestuneita siitä, että tästä opiskelijoiden etuja heikentävästä päätöksestä ei ole keskusteltu avoimesti, vaan päätöksiä tehdään suljettujen ovien takana!

Uskomme kannustimien toimivan huomattavasti paremmin kuin pakkokeinojen. Autamme yliopistoa mielellään selvittämään opiskelijoiden motivaatiota ja syitä kandidaatin tutkinnon viivästymiselle. LUT:n vahvuus on ollut ketteryydessä ja joustavuudessa, mutta tämä ei tarkoita harkitsemattomuutta tai estä opiskelijoiden osallistumista päätösten valmisteluun. Yhdessä ja hyvin suunnitelluilla toimilla uskomme saavuttavamme paljon parempia tuloksia kuin pelkällä sanelupolitiikalla.

 

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta, LTKY

Teemu Sikanen
Hallituksen puheenjohtaja
pj@ltky.fi
044 2938811

Arttu Kaukinen
Korkeakoulupolitiikka
kopo@ltky.fi
044 2726699

Antti Ilmavirta
Pääsihteeri
paasihteeri@ltky.fi
044 2938818

Share with your friends


Submit
Back To Top