skip to Main Content
Luontohyvitys Työpajassa Pohditaan Tulevaisuuden Ratkaisuja!

Luontohyvitys työpajassa pohditaan tulevaisuuden ratkaisuja!

Share with your friends


Submit

Lappeenrannassa järjestetään tulevana lauantaina Luontohyvitys-työpaja, jossa etsitään ratkaisuja kansalaisten ekologiseen kompensaatioon. Toivomme että sinäkin tulisit kanssamme pohtimaan ympäristön tulevaisuutta, vielä mahtuu mukaan!

Luonnonarvojen heikentyessä ihmistoiminnan seurauksena, on ympäristöntutkimuksessa ja ympäristöpolitiikassa otettu yhtenä työkaluna käyttöön ekologinen kompensaatio. Sillä tarkoitetaan jossain muualla tehtäviä toimenpiteitä (ennallistamista tai suojelua), joiden on määrä korvata alkuperäisessä paikassa aiheutuneet haitat.

Kompensaatiota on käytetty lähinnä suurissa teollisissa hankkeissa, esim. kaivostoiminnan yhteydessä ja tiehankkeissa. On kuitenkin tutkimisen arvoista, miten me kansalaiset ja kuluttajat voisimme kompensoida oman toimintamme haittoja omassa elämässämme, omassa arjessamme?

Katoava luonto -hanke

Hankkeessa tutkitaan ja pohditaan tieteen ja taiteen keinoin kansalaisten kompensaatiohalukkuutta ja mahdollisuuksia. Järjestämme työpajoja, tapahtumia, ideariihiä ja keskustelutilaisuuksia aiheesta, joka on monelle ympäristöalan ammattilaisellekin vielä uutta. Teemme ekologisen kompensaation teemoista myös taidetta, joka on tutkimushankkeissa täysin uusi tarkastelutapa. Hankkeemme on nelivuotinen ja sen rahoittaa Koneen Säätiö. Tavoitteemme ovat:

  • Lisätä tietoisuutta luonnonsuojelusta ja sen tilasta
  • Muovata ekologista kompensaatiota yksilötasolle
  • Lisätä ihmisten halukkuutta osallistua ekologiseen kompensaatioon
  • Löytää uusia tapoja siihen, miten tiede ja taide voivat työskennellä yhdessä yhteisten ekologisten tavoitteiden saavuttamiseksi

Ryhmässämme työskentelee kaksi taiteilijaa ja neljä tieteentekijää.
Clara, Satu, Anna-Kaisa, Pira, Beñat ja Panu toivottavat teidät tervetulleeksi työpajapäivään!

Pajaan voi vielä ilmoittautua, sen voit tehdä täällä: https://www.jyu.fi/science/fi/bioenv/tutkimus/luonnonvarat/katoavaluonto/tapahtumat/lappeenranta

Lisätietoja:
https://www.facebook.com/events/362991600893999/
www.jyu.fi/katoavaluonto

Kirjoittaja

Anna-Kaisa Tupala

Kirjoittaja on väitöskirjatutkija Jyväskylän yliopistosta. Hän tutkii kansalaistason ekologisia kompensaatioita Katoava Luonto -hankkeessa. On kiinnostunut arkipäiväisistä toimista, joilla ympäristön tilaa voidaan parantaa nykyisestä, elintapamuutoksethan ovat ihan mainstreamia. Uskoo yhdessä tekemiseen, pyöräilee työmatkat ja nauttii aurinkoisista päivistä.

Share with your friends


Submit
Back To Top