skip to Main Content
LTKY Vastaa Jäsenpalvelukyselyn Palautteeseen

LTKY vastaa jäsenpalvelukyselyn palautteeseen

Share with your friends


Submit

Vuoden 2017 lopussa LTKY lähetti jäsenilleen sähköisen jäsenpalvelukyselyn. Kysely toteutettiin suomenkielisenä sekä englanninkielisenä ja siihen vastasi 170 henkeä. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, millaisiksi jäsenet kokevat LTKY:n palvelut.

Kyselyssä pyydettiin vastauksia myös kielikeskukseen, SaLUT:iin ja kirjastoon liittyviin kysymyksiin. LTKY kokosi yhteen tärkeimmät esiin nousseet pointit. Kirjastoa koskevan jäsenpalautteen vastapalautteen voit lukea kirjaston omasta blogitekstistä.

Kielikeskus: hankaluuksia järjestelmien käytössä ja ongelmia kurssien näkyvyydessä

Kielikeskusta koskevissa vastauksissa esiin nostettiin vaikeudet järjestelmien käytettävyydessä.  Lukuvuoden 2017-2018 aikana kielikeskus informoi sekä uudet opiskelijat, opintoneuvojat että opiskelijatuutorit uusista järjestelmistä.

Lisäksi vanhemmille opiskelijoille järjestettiin erillinen infotilaisuus myöhemmin, mutta valitettavasti siihen ei juurikaan tullut osallistujia. Kielikeskus järjestää edelleen infoja, mutta se myös toivoo, että erityisesti opintoneuvojat ja tuutorit auttaisivat opiskelijoita esimerkiksi ilmoittautumisessa. Yhteinen kielikeskusjärjestelmä on tulossa, mutta sitä ei tulla saamaan käyttöön vielä kovin pian.

Rästitentteihin ilmoittautuminen ja lukujärjestykset nähdään hankalina. Kielikeskus selvittää, voisivatko LUT:n opiskelijat jatkossa ilmoittautua rästitentteihin sähköisesti. Lukujärjestyksistä on keskusteltu Saimian opintotoimiston kanssa, ja jatkossa kielten lukujärjestysten ei pitäisi vaihtua viikoittain.

Kielten opetukseen liittyen esitettiin toiveita: kyselyn perusteella kielikeskuksen kieli- ja kurssitarjontaa tulee selvästi mainostaa jatkossa selvemmin. Moni ei esimerkiksi tiedä, että kielikeskus tarjoaa kiinan kursseja. Tähän tullaan kiinnittämään paremmin huomiota. Muiden aasialaisten kielten opiskelumahdollisuuksia selvitetään muun muassa kartoittamalla yhteistyömahdollisuuksia muiden korkeakoulujen kanssa.

LTKY:n viestinnältä toivotaan lisää näkyvyyttä

Ylioppilaskunnan viestintään liittyvä palaute nosti esille seikkoja, joista osa on LTKY:llä jo tiedostettukin. Esimerkiksi ylioppilaskunnan päivittäisestä toiminnasta tiedottamista toivottiin enemmän, ja viestinnältä toivottiin yhtenäisyyttä ja suurempaa näkyvyyttä. Viestinnän parantaminen on jälleen osana LTKY:n vuoden toimintasuunnitelmaa, ja vaikka paljon hyvää onkin jo saatu aikaan, töitä tiedon kulkeutumiseksi jäsenille aiotaan paiskia entistä enemmän.

Odotetusti Facebook nostettiin LTKY:n viestintäkanavista tärkeimmäksi. Yllättävää oli, että palautteen mukaan uutiskirje on monille opiskelijoille lähes yhtä tärkeä tiedotuskanava. Facebook-tiedottamisen näkyvyyttä aiotaan lisätä entisestään, ja uutiskirjettä virtaviivaistetaan entistä lukukelpoisemmaksi ja kattavammaksi. Aktiivisella kampanjoinnilla varmistetaan, ettei kenellekään ole epäselvää se, miten LTKY:n toiminnasta voi saada tietoa.

Verkkojulkaisu Alivea koskeva palaute nosti esiin rankan luvun: vastanneista vain joka kolmas lukee Alivea kuukausittain tai useammin. Lähes kolmasosa ei ollut koskaan lukenut Alive-artikkelia. Jäsenpalvelukyselyn tulokset tukevat jo aiemmin asetettua tavoitetta: vuoden aikana Aliven näkyvyyttä tullaan lisäämään radikaalisti, ja Alive-käyttökokemuksen parantamiseksi nähdään paljon vaivaa, jotta opiskelijat palaisivat mielellään sivustolle lukemaan artikkeleita.”

SaLUT houkuttelee edullisuudellaan, kuntosalin varustelussa parantamisen varaa

SaLUTia koskevasta palautteesta kävi ilmi, että moni opiskelija ei käytä SaLUTin liikuntapalveluita tai tiedä niistä tarpeeksi, jotta voisi hyödyntää niitä. SaLUT aikookin keskittyä tuomaan palveluitaan paremmin esille ja keskittyä jatkossa aiempaa aktiivisempaan mainontaan.

SaLUT saa kiitosta hintojen opiskelijaystävällisyydestä. Tavoite on pitää hinnat mahdollisimman lähellä nykyisiä – toki tilojen vapautuminen taas normaalikäyttöön ja uuden kuntosalin aukeaminen tulevat tulevaisuudessa palauttamaan hinnat entiselle tasolleen. Nyt hinnat ovat olleet normaalitilaa alhaisemmat.

Kuntosalien kunnossa ja laitteiden tasossa olisi palautteen mukaan parantamisen varaa. Uusi kuntosali aukeaa keväällä, ja sitä rakennettaessa pyritään varmistamaan, että sali on varusteltu monipuolisilla ja käyttöä kestävillä laitteilla ja välineillä. Kuntosalin käytön mukavuutta parannetaan esimerkiksi uudenlaisilla salin käyttöohjeilla.

Edunvalvontaan läpinäkyvyyttä, tenttiarkisto pelastaa

LTKY:n tekemää edunvalvontaa kommentoitiin muun muassa seuraavasti:

“Tenttiarkistoa ei saa poistaa. Tenttiarkisto on paras ja se pelastaa aina!”

“Päivitetäänkö tenttiarkistoa?”

Tenttiarkisto ei ole poistumassa, mutta kaikki tenttiarkiston tentit ovat sähköisiä. Aiemmin tenttejä löytyi myös LTKY:n toimistolta, mutta nyt tentit ovat tulleet LTKY:lle sähköisessä muodossa. Ylioppilaskunta saa tenttiviikkojen jälkeen tenttejä LUT:n asiakirjapalveluilta. Tämän jälkeen edunvalvontasihteeri yhdessä ylläpitäjän kanssa pyrkii päivittämään tentit tenttiarkistoon mahdollisimman pian. Tenttiarkisto löytyy LTKY:n nettisivuilta.

“Panostakaa tiedottamiseen”

LTKY pyrkii tiedottamaan mahdollisimman paljon, mitä edunvalvonnan kentällä tapahtuu. Tällä hetkellä edunvalvonnan porukka valmistelee Opetuksen laatuselvitys -kyselyä, jonka tarkoituksena on saada tietoa opetuksesta ja opiskelijoiden jaksamisesta.

LTKY on vaikuttanut sellaisten kurssien sisältöihin, joista on tullut palautetta muun muassa mustan- ja harmaanlistan kautta. Esimerkiksi kurssi Master’s Transferable Skills (suomenkielinen ja englanninkielinen versio) poistuvat kurssivalikoimasta tämän lukuvuoden jälkeen. Kurssin sisältö on päätetty yhdistää muihin kursseihin.

LTKY:n vuokraamien tilojen käyttö on pääosin toimivaa

Kyselyyn vastaajista 87 % oli osallistunut kellarissa järjestettäviin tapahtumiin ja 23 % toiminut järjestäjänä. Palautteesta suurimmiksi puutteiksi nousi kabinetin keittiötarvikkeet, siivousvälineet ja pöytien sekä tuolien kunto. LTKY kartoitti alkuvuodesta kabinetin keittiötarvikkeet ja kannuja, lastoja ja veitsiä on hankittu lisää. Siivoustarvikevalikoimaa ylläpidetään ja sitä täydennetään aina tarpeen vaatiessa. Rikkinäiset pöydät ja tuolit on poistettu käytöstä.

Kellaritiloja kehuttiin kaiken kaikkiaan hyviksi ja toimiviksi. Kellarin tilat tulevat tulevaisuudessakin olemaan käytössä jäsenistön tarpeisiin kohtuuhintaan.

LTKY kiittää vastaanotetusta palautteesta ja toivoo aktiivisuutta myös Opetuksen laatuselvitys -kyselyyn vastaamisessa! Jos haluat kertoa mielipiteesi LTKY:n brändistä, voit tehdä sen juuri nyt meneillään olevaan brändikyselyyn vastaamalla.

Kirjoittaja

Anni Pohjala

Kirjoittaja on LTKY:n edunvalvontasihteeri.

Share with your friends


Submit
Back To Top