skip to Main Content
Polku Yliopistoon – Junior University
Kuva: Jussi Kasurinen

Polku yliopistoon – Junior University

Share with your friends


Submit

Ala-astelaisia nelosvaiheella? Lukio kampuksella? LUT:in Junior Universityssä kyse on lasten ja nuorten sitouttamisesta yliopisto-opiskeluun jo varhaisella iällä. Junior University -koordinaattori Kati Koikkalainen kertoo, mistä tarkalleen ottaen on kyse ja mitä oikeasti tapahtuu.

Mikä?

LUT:n tapaan teemme sen taas: Show the way. Never follow. Lanseerasimme Suomenensimmäinen Junior Universityn kesällä 2017 ja siitä starttasi LUT:n ja Lappeenrannankaupungin koulutusyhteistyön tiivistäminen ainutlaatuiseksi toimintamalliksi, niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla.

Polku yliopistoon – Junior University on yksi kaupunkimme uuden strategian kärjistä. Parempaa pohjaa ja vahvan tahtotilan todistetta toiminnan kehittämiselle ja vakiinnuttamiselle kaupungilla ei voi olla! Yhdessä teemme polun yliopistoon tutuksi Lappeenrannan lapsille ja nuorille aina esikoulusta lähtien.

LUT:lla on jo vuosikymmeniä ollut junnutoimintaa, joka on pitkälti pohjautunut yksittäisten opettajien kiinnostukseen tuoda oppilaansa meille vierailulle. ABB-luokan toiminta on tavoittanut huikeat 12 000 lasta ja nuorta. LUMA –keskus Saimaa on järjestänyt koululaisille ja lukiolaisille vierailuja, teknologiakerhoja, tiedeleirejä ja erilaisia kursseja. Nämä hyväksi todetut ja toimivat yhteistyömuodot säilyvät edelleen.

Junior Universityn toimintamuodot integroimme suoraan koulujen opetussuunnitelmiin – se, jos mikä on ainutlaatuista! Suunnittelemme kokonaisuudet yhteistyössä esikoulujen, alakoulujen, yläkoulujen ja lukioiden opettajien ja rehtoreiden kanssa. Kaikki toteutettavat sisällöt pohjautuvat strategiamme kolmeen painopistealueeseen: puhdas energia, kiertotalous sekä kestävä liiketoiminta ja yrittäjyys.

Miksi?

Tavoitteena on herättää paikallisten nuortemme kiinnostusta mm. matematiikkaan, tekniikan opiskeluun, tutkimukseen ja yliopisto-opintoihin, etenkin LUT:iin. Kannamme huolta nuorten hiipuvasta kiinnostuksesta edellä mainittuihin asioihin, ja siksipä käärimme hihat kaupungin opetustoimen kanssa ja ryhdyimme toimeen. Avoimin mielin, innovatiivisin ajatuksin ja hyvin resursoituina.

Kenelle?

Junior University -toiminta tavoittaa Lappeenrannan lapset ja nuoret esikouluikäisistä lukiolaisiin. Ikäluokan koko Lappeenrannan peruskoululaisissa on noin 700, joten vuosittain tavoitamme vähintäänkin 2100 lasta lukiolaisten lisäksi. LUT tulee heille kaikille tutuksi.

Mitä ja miten?

Esikoululaisten opettajille kokoamme opetussalkut, joista löytyy tarvittavat materiaalit, tehtävät, ohjeistukset ja välineet tutustua eskarilaisten kanssa energiaan, veteen ja kierrätykseen.

Kolmasluokkalaiset perehdytämme vesi- ja kiertotalouden teemoihin yhteistyössä Lappeenrannan kaupungin ympäristötoimen ja Etelä-Karjalan Jätehuollon kanssa. Käytännössä jalkaudumme Lappeenrannan alakouluille. Myös Skinnarilan niemessä sijaitsevasta Biotrail-polusta muokkaamme koululaisille oman version – videoita lapsilta lapsille.

Laajennamme viidesluokkalaisten Pikku yrittäjyys –opintokokonaisuutta kehittämällä uusia työpajoja yrittäjyysvalmiuksien edistämiseksi. Järjestämme yhteistyössä TEK:n kanssa myös Tekniikka ja Yrittäjyys –päivän LUT:lla. Näillä toimilla tuemme lappeenrantalaisten lasten ja nuorten valmiuksia yrittäjämäiseen toimintaan ja yrittäjyyteen, Etelä-Karjalan maakuntaohjelman toteutumista sekä alueen ennakoivaa rakennemuutosta.

Kahdeksasluokkalaisilla on monialainen projektityö aiheesta ”Kestävä asuminen”. Projektiin kuuluu vierailu LUT:n työpajoissa. Tavoitteena on toteuttaa työpajoja jokaisen koulutusohjelmamme aihealueista. Näin pääsemme esittelemään osaamistamme ja herättelemään nuorten kiinnostusta tarjoamiimme opintomahdollisuuksiin. Tuossa ikävaiheessa päätöksiä ei ole vielä lyöty lukkoon, joten se on meidän hetkemme tarjota herätteitä!

Lukiolaisille tulemme tarjoamaan opintojaksoja, jotka on mahdollista sisällyttää tutkintoomme. Lisäksi etsimme joukostamme asiantuntijoita (myös kansainvälisiä tutkijoita ja opiskelijoita) vierailemaan lukion oppitunneilla kertomassa tutkimuksestamme ja maailman polttavista aiheista. Näin meidän on mahdollisuus asia edellä markkinoida koulutusohjelmiamme sekä tukea nuorten yliopistovalmiuksien kehittymistä ja kotikansainvälistymistä.

Milloin?

Lukuvuosi 2018-2019 on pilottien aikaa. Testaamme kokonaisuudet koululaisten kanssa ja kehitämme työmuotoja. Pilotoinnissa on mukana Sammonlahden alueen alakoulut ja Sammonlahden sekä Kesämäen yläkoulut. Lappeenrannan lukioiden lisäksi toimintaan tulee mukaan Imatran lukio. Syksystä 2019 toimintamme laajenee pikkuhiljaa Lappeenrannan muihin kouluihin.

Tahdotko sinäkin olla mukana innostamassa nuoria tekniikan ja liiketalouden aloille, herättelemässä matikkainnostusta ja kiinnostusta tieteeseen? Onko sinulla hyviä ideoita toteutukseen? Ota yhteyttä, niin tavataan!

Kirjoittaja

Kati Koikkalainen. Kuva: Teemu Leinonen

Kirjoittaja on Lappeenrannan teknillisen yliopiston Junior University -koordinaattori.

Share with your friends


Submit
Back To Top