skip to Main Content
LTKY: Kannanotto Peruskoulun Sijoittamisesta Lappeenrannan Teknillisen Yliopiston Tiloihin

LTKY: Kannanotto peruskoulun sijoittamisesta Lappeenrannan teknillisen yliopiston tiloihin

Share with your friends


Submit

Useassa Lappeenrannan koulussa on merkittäviä sisäilmaongelmia, jotka aiheuttavat vakavia ja mahdollisesti pysyviä terveyshaittoja oppilaille ja henkilökunnalle. Kouluista huonoimmassa tilassa on Skinnarilan koulu, jonka tulevaisuudesta on käyty paljon keskustelua kaupungissa.

Lappeenrannan kaupungin hyvinvointi- ja sivistystoimikunta on esittänyt erilaisia vaihtoehtoja väistötilojen järjestämiseksi. Lasten ja nuorten lautakunta on päättänyt torstaina 9.11.2017, että Skinnarilan koulun 3.-6.-luokkalaiset siirtyvät yliopistolle Suomen yliopistokiinteistöt Oy:n (SYK) tiloihin kevätlukukaudeksi 2018. Kustannusvaihtoehtojen selvittyä kokonaisuudessaan, päätetään, minkä koulun tai koulujen oppilaat jatkavat yliopiston tiloissa syksystä 2018 eteenpäin.

Etelä-Saimaan pääutisessa 9.11.2017 kerrottiin, että Sammonlahden uuden, ison koulun rakentaminen viivästyy, mikä on vaikuttanut väistötilojen kustannusten arviointiin. Kustannusselvitysten mukaan yliopistolta vuokrattaisiin tilat viideksi vuodeksi.

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta (LTKY) kannattaa oppilaiden ja henkilökunnan kiireellistä siirtämistä pois Skinnarilan koulun terveydelle haitallisista tiloista, mutta suhtautuu kriittisesti esitettyyn malliin järjestää väistötilat. Ymmärrämme, että tilojen löytäminen on hankalaa, mutta peruskoulun sijoittaminen keskelle korkeakouluyhteisöä on ongelmallinen ratkaisu sekä kampuksen nykyisille toimijoille että mahdollisille muuttajille. Esitämme, että lautakunta harkitsee uudelleen Skinnarilan koulun väistötilavaihtoehtoja ja nostaa takaisin keskusteluun esimerkiksi parakkiratkaisun.

LTKY pyytää Lappeenrannan kaupungilta sekä Suomen yliopistokiinteistöt Oy:ltä selvitystä, miten yliopisto-opiskelijoiden tarpeet, kuten liikkuminen kampusalueella, työskentelyrauha ja opiskelijakulttuurin vaaliminen huomioidaan tulevissa ratkaisuissa. LTKY pyytää selvitystä myös siitä, miten lasten ja nuorten hyvinvointi järjestetään yliopiston tiloissa. Opiskelijoiden tarpeita huomioitaessa on ylioppilaskunta osallistutettava kehitystyöhön.

Jotta 4. rakennusvaihe soveltuisi peruskoulun käyttöön, olisi kampusalueelle ja yliopiston tiloihin tehtävä muutoksia siten, että se on turvallinen ja viihtyisä oppimisympäristö peruskouluikäisille lapsille ja nuorille.

Esimerkiksi yliopiston piha-alueet eivät sovellu välitunteja varten, oppilaille on järjestettävä ilmainen koululounas ja liikuntatunnit tulee järjestää siten, etteivät korkeakoulujen opiskelijoiden ja henkilökunnan liikuntamahdollisuudet heikkene. Yliopiston opiskelijoiden ja henkilökunnan opiskelu-, työ- ja tutkimusrauhan tulee ehdottomasti säilyä.

Kampusta ja sen ympäristöä ei ole myöskään suunniteltu esimerkiksi peruskouluikäisten liikennetaitoja huomioiden. Erityisesti suojateitä ja turvallisia tienylityspaikkoja ei ole riittävästi.

Korkeakouluelämässä opiskelijakulttuurilla on vahva rooli ja pitkät perinteet. Opiskelijayhteisö tulee vaalimaan opiskelijakulttuuria nykymuodossaan, vaikka peruskoulu sijoitettaisiin 4. vaiheeseen.

Kampusalueella liikkuu tällä hetkellä täysi-ikäisiä opiskelijoita, joiden vapaa-ajan viettoon kuuluu esimerkiksi alkoholin käyttöä. Opiskelijakulttuurin ja alaikäisten oppilaiden yhteentörmäykset eivät ole toivottavia, sillä se saattaa vaikuttaa esimerkiksi alaikäisten nuorten kokemuksiin päihteistä ja päihteiden käytöstä.

LTKY jakaa kaupungin huolen lasten ja nuorten terveydestä ja painottaa, ettei asialle tule asettaa hintalappua. Yliopiston 4. rakennusvaihe voi toimia väistötilana, mikäli muut ratkaisut osoittautuvat kelvottomiksi. Parhaimillaan se elävöittäisi yliopiston tiloja entisestään, kun tyhjät toimitilat täytettäisiin. Samalla Skinnarilan kampusalueen merkitys Lappeenrannan kaupungin aluesuunnittelussa kasvaisi.

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta LTKY

Lisätiedot
Jan Saariniemi
Hallituksen puheenjohtaja
044 293 8811

Julkaistu ensin LTKY:n nettisivuilla.

Kirjoittaja

Jan Saariniemi

Kirjoittaja on LTKY:n hallituksen puheenjohtaja.

Share with your friends


Submit
Back To Top