skip to Main Content
Konserni Vai Fuusio: No Tietenkin Konserni!

Konserni vai fuusio: no tietenkin konserni!

Share with your friends


Submit

LUT-konserniprojekti etenee Lahden seudulla vauhdikkaasti ja positiivisessa hengessä. Julkisuudessa tästä projektista puhutaan kuitenkin vaihtelevilla termeillä ja ihan yhtä vauhdikkaasti, ja välillä vauhdissa unohtuu se, että konserni ja fuusio ovat kaksi kovin erilaista asiaa, sekä toiminnan että juridiikan näkökulmasta.

Me rakennamme konsernia. Konserni on omistusjärjestely, jossa yhtiö (emoyhtiö) omistaa enemmistön toisen yhtiön osakkeista (tytäryhtiö). Molemmat ovat kuitenkin edelleenkin omia, erillisiä yhtiöitään.

Mikäli poliittiset päätökset etenevät suunnitellusti, niin vuoden loppuun mennessä sekä Saimaan AMK:n että Lahden AMK:n omistus on 100-prosenttisesti LUT:lla. Kaikki kolme korkeakoulua säilyttävät autonomiansa, joka näkyy vaikkapa omina tulosohjauksina ja hallituksina.

Konserniprojektin tavoitteena on edelleen konsernin juridinen muodostuminen vuoden 2017 aikana. Omistusjärjestelyllä ei pääsääntöisesti ole välittömiä vaikutuksia työn tekemisen arkeen. Konsernin toimintoja kehitämme yhdessä tulevina kuukausina ja vuosina. Maailma ei ole valmis 1.1.2018, vaikka konserni on silloin juridisesti olemassa.

Yliopisto on julkisoikeudellinen yhteisö, jota ei sinänsä omista kukaan, mutta omistajan ääntä käyttää LUT:n hallitus. Konsernia tullaan johtamaan strategisesti yhtenä kokonaisuutena, ja mietimme yhdessä sellaisia strategisia toimenpiteitä, joissa voimat yhdistämällä kaikki kolme korkeakoulua voittavat. Näitä toimenpiteitä suunnitellaan kansainvälisen opiskelijarekrytoinnin ja koulutusviennin, elinkeinoelämäimpaktin sekä koulutuspolkujen houkuttelevuuden alueille.

Samoin rakennamme yhteistä visiota ja tähän kytkeytyvää brändihierarkiaa, josta jatkossa näkyy se, että kytkeydymme toisiimme. Luonnollisesti LUT pysyy ja erottuu edelleen yliopistona ja ammattikorkeakoulut ammattikorkeakouluina.

Tukipalveluiden puolellakin löydämme varmasti yhteisiä tapoja tehdä asioita fiksummin yhdessä. Ne sitten osaltaan auttavat konsernistrategian toteutumista ja vastaavat yliopistokampusten tarpeisiin.

Konsernirakenteen yhteydessä päivitämme myös yliopiston nimen, ja varmistamme LUT:n rehtorin Juhiksen sanoin, että ”yliopiston nimi maistuu ja tuoksuu jatkossakin kansainväliseltä tiedeyliopistolta.” Opiskelijat hakevat jatkossa johonkin kolmesta korkeakoulusta, joko yliopistoon opiskelemaan kauppatieteiden maisteriksi tai diplomi-insinööriksi tai ammattikorkeakouluun opiskelemaan amk-tutkintoa. Kukaan ei hae konserniin opiskelemaan.

Me emme tee fuusiota tai fuusioita. Fuusiossahan yliopisto ja ammattikorkeakoulut yhdistyisivät kokonaan yhdeksi korkeakouluksi, ja siitä ei tässä ole kysymys. Yliopiston ja ammattikorkeakoulun välinen fuusio ei ole Suomessa lain mukaan mahdollinen järjestely.

Ammattikorkeakoulujen välillä Suomessa on tehty fuusioita – viimeisimpänä esimerkkinä Mikkelin ja Kymenlaakson AMK-fuusio, joka nyt tunnetaan nimellä XAMK. Tampereella taas fuusioidaan kaksi yliopistoa yhdeksi isoksi säätiöyliopistoksi. Tämä säätiöyliopisto tulee omistamaan Tampereen AMK:sta osakkeiden enemmistön, ja tätä kautta Tampereellekin muodostuu konserni.

Me emme valmistele Saimaan AMK:n ja LAMK:n fuusiota, vaan ne liittyvät omistusjärjestelyn kautta konserniin autonomisina ammattikorkeakouluina. Kaikki kolme korkeakoulua etenevät Opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymillä omilla strategioillaan ja tulossopimuksissa sovituilla tulostavoitteillaan eteenpäin tällä strategiakaudella. AMK-laki pitää huolen siitä, että AMK:ien hallitukset jatkossakin edistävät AMK:n etua. Samoin AMK:n varallisuus on laissa vahvasti suojattu niin, että varat pysyvät AMK-osakeyhtiöissä.

Termeillä siis on väliä. Me teemme konsernin. Ja tehdään tästä yhdessä hyvä. Kaikille.

Kirjoittaja

Liisa-Maija Sainio

Kirjoittaja työskentelee provostina LUT:ssa osana rehtoraattia, ja vastaa LUT-konserniprojektin etenemisestä.

Kirjoittaja

Share with your friends


Submit
Back To Top