skip to Main Content
Veli Matti Virolainen: Olemmeko Valmiita Ottamaan Tiikerinloikan Tulevaisuuteen?

Veli Matti Virolainen: Olemmeko valmiita ottamaan tiikerinloikan tulevaisuuteen?

Share with your friends


Submit

Tarvitsemme lisää yhteistyötä LUT:n ja liike-elämän välillä, koska koulutuksen, tieteen ja yrittäjyyden yhteispelillä voidaan luoda uutta liiketoimintaa sekä työpaikkoja kaupunkiimme.

Meillä on kansainvälisen tason tiennäyttäjäyliopisto LUT, jonka osaamisalueet ovat puhdas energia, kiertotalous sekä kestävä liiketoiminta ja yrittäjyys. Vuonna 2015 LUT jätti suomalaisista yliopistoista ja korkeakouluista eniten patenttihakemuksia. Tätä patenttisalkkua hyödynnetään uusien yritysten synnyttämisessä oman toimintamallimme avulla.

Malliamme kehitetään avoimeksi markkinapaikaksi, jossa voidaan törmäyttää kaupallista potentiaalia omaavia tutkimustuloksia, yrittäjäkandidaatteja ja rahoittajia. Toimintamme on siis hyvällä alulla, mutta paljon on vielä kehittämisen varaakin.

LUT:n toiminnan ydin on aina ollut yhdessä tekeminen. Tämän pitää koskea myös koko kaupunkiamme. Meillä Lappeenrannassa on onneksemme paljon osaavia liikemiehiä ja -naisia.

Tutkija itse ei suinkaan aina ole paras mahdollinen yrittäjä. Jotta tutkimuksesta syntyvät liikeideat tulisivat paremmin hyödynnettyä, tarvitaan lisää yhteistyötä LUT:n tutkijoiden, LUT:n ja Saimian opiskelijoiden sekä yrittäjien välille. Näillä kaikilla on omat tärkeät roolinsa uusien työpaikkojen syntymisessä. Skinnarilassa on n. 8 000 opiskelijan osaamiskeskittymä, jota emme ole vielä osanneet täysin hyödyntää. Tähän on nyt tultava muutos.

Äskettäin julkistetun tutkimuksen mukaan juuri nuoret yritykset ovat tärkeitä työpaikkojen luojia, ja huomio pitäisi kiinnittää nuorten yritysten toiminnan edellytyksiin (Fornaro ja Maliranta). Vaikka elinkeinoelämäämme on kehitettävä monipuolisesti, uskon, että juuri nuorten yritysten merkitys kaupunkimme työllisyyden kehitykselle on merkittävin.

Innovatiivisilla opiskelijoilla keskeinen rooli tiikerinloikassa

Kaupunkimme on luotava vetovoimaiseksi kotipaikaksi uusille eri alojen osaajille. Tutkimustulosten ja osaamisen mahdollisimman laaja-alainen hyödyntäminen on sekä tutkijan, opiskelijan, yliopiston, kaupunkilaisten että koko yhteiskunnan etujen mukaista.

Uusien työpaikkojen syntyminen on tärkeää, jotta valmistuttuaan yhä useampi lahjakas opiskelijamme saisi työpaikan täältä ja jäisi kehittämään Lappeenrantaa. Taloutemme ja hyvinvointimme tulevaisuuden toivot ovat siis pitkälti nuorissa, lahjakkaissa osaajissa ja itsenäisissä pk-yrityksissä. Markkinatalous seuloo niiden joukosta elinvoimaisimmat ja kilpailukykyisimmät, jos vaan toimintaympäristö on kunnossa.

Vaikka uudet työpaikat syntyvät yrittäjien toimesta, niin julkisen sektorin toimenpiteiden merkitys edellytysten luojana on suuri. Tarvitaan julkisen sektorin panostuksia koulutukseen, tutkimukseen ja teknologian kehitystyöhön. Kaupunki voi omalla toiminnallaan edistää merkittävästi energia-, ympäristö-, ja puhtaan teknologian-ratkaisujaan. Lappeenrannalle tarvitaan selkeä elinkeinostrategia, jotta parhaat yritykset pääsevät kunnolliseen kasvuun. Kaupungin on huomioitava puhtaan teknologian vaatimukset kaikissa julkisissa hankinnoissaan.

Teknologisen kehityksen murrokset tulevat meille, halusimme tai emme. Kaupunkimme pitää olla valmiina. Viisaat varautuvat asiaan niin, että ne kykenevät hyödyntämään kaikki uuden teknologian mahdollisuudet, luomaan siis uutta liiketoimintaa.

Huomisen megatrendeinä pidetään mm. robottiteknologiaa, digitaalista murrosta, kiertotaloutta, uusiutuvaa energiaa. Nämä ovat jo ihan oven takana, osa LUT:n kehittämänä ja osittain jo yritysten ja kaupunkilaistemme käytössä. Jos päätöksentekijät eivät pysy kehityksen mukana, jäämme jälkeen ja kohtaamme ongelmia.

Emme voi tarkkaan tietää, mitä seuraavien vuosien aikana tapahtuu. Lappeenrannan pitääkin kartoittaa teknologiamurrosten vaikutukset omaan toimintaamme. Lisäksi on mietittävä, miten voimme hyötyä muutoksesta. Tässä teillä nuorilla, ennakkoluulottomilla ja innovatiivisilla opiskelijoilla on keskeinen rooli. Nyt on aika ottaa tiikerinloikka tulevaisuuteen!

Valtakunnan tasolla ollaan huolissaan tulevien vaalien äänestysprosentista, joka on jäämässä ennätyksellisen alhaiseksi. Eiköhän me Trailblazereina näytetä, ettei Lappeenrannassa käy näin. Kaikki vaan äänestämään ehdokasta, joka on halukas ottamaan sen tiikerinloikan.

 

Artikkeli on julkaistu osana Veli Matti Virolaisen kuntavaalikampanjaa, ja se on Virolaisen itsensä rahoittama.

Kirjoittaja

Veli Matti Virolainen

Kirjoittaja on pitkän linjan luttilainen ja hankintojen johtamisen professori, joka rentoutuu kuntoliikunnalla, kotona kokkailulla ja lukemalla.

Share with your friends


Submit
Back To Top