skip to Main Content
Exam: Sähköinen Tentti

Exam: Sähköinen tentti

Share with your friends


Submit

Monet opiskelijoista ovat tehneet kursseilla Exam Sähköisen tentin. Exam on ollut tuotantokäytössä kansallisella tasolla vajaan kaksi vuotta ja meillä LUT:illa reilun vuoden.

Olimme kolmas yliopisto, joka otti Examin käyttöön heti Jyväskylän ja TTY:n jälkeen. Exam-konsortiossa on tällä hetkellä 22 korkeakoulua eli liki kaikki yliopistot ja ammattikorkeakoulut. Kehitystyö jatkuu koko ajan fokuksena muun muassa matemaattiset aineet ja niiden sähköisen tenttimisen kehittäminen sekä kansallisen tason yhteiskäyttöisyys.

Exam Sähköinen tentti tuo joustavuutta opiskelijan opiskelurytmiin, kun tentin voi tehdä esimerkiksi kahden viikon aikana itselleen sopivana ajankohtana (opettaja määrittää tentin aukiolon). Tenttipaikkakuntina LUT:illa toimivat Lappeenranta, Lahti ja Mikkeli. Exam-tentti tuo kivaa lisävahvuutta perinteisten paperitenttien ja toisaalta kotona suoritettavien Moodle-tenttien rinnalle. Tenttimisen lisäksi opettaja voi arvioida opiskelijoita muun muassa jatkuvan arvioinnin kautta kurssilla, jolloin tenttiä ei tarvita.

Examin valvonta tapahtuu kameroiden, kulunvalvonnan, kirjautumisen ja pistokokeiden avulla. Tiloissa on tallentavat kamerat, jotka nauhoittavat myös äänen. Tämä mahdollistaa esimerkiksi Lappeenrannan kampuksen tenttitilan avoinnaoloajat, jotka ovat arkisin 9-20 ja lauantaisin 9-14 eli myös ilta- ja viikonlopputenttiminen ovat täällä mahdollisia. Sähköisen tenttimisen koko prosessista löydät tarkempaa tietoa UNI:sta.

Sähköisen tenttimisen konsepti on kansallisella tasolla pyritty pitämään samanlaisena, jotta tulevaisuuden tavoite tenttimismahdollisuuksista eri korkeakoulupaikkakuntien välillä säilyisi. Tämä mahdollistaisi LUT:in opiskelijoiden tenttimisen ympäri Suomea. Ajankohtaa asian toteutumiselle en uskalla tässä vaiheessa arvioida.

Parhaillaan on menossa maaliskuun ajan kansallisen tason Exam-kysely sekä opettajille että opiskelijoille. Tähän toivon opiskelijoiden vastaavan, sillä näin saadaan ensiarvoisen tärkeää tietoa ohjelman kehityssuuntia varten. Kysely löytyy LTKY:n uutiskirjeestä, sekä täältä.

Kirjoittaja

Marjaana Kareinen

Kirjoittaja on opetusteknologiapäällikkö LUTin Opetusteknologiapalveluista, joka uskoo opettamiseen monipuolisin pedagogisin ratkaisuin teknologian tuella – sekä myös ilman.

Share with your friends


Submit
Back To Top