skip to Main Content
LTKY: Yhteistyötä Ja Uudistuksia – Yliopistotutkinnon Arvo On Säilytettävä

LTKY: Yhteistyötä ja uudistuksia – yliopistotutkinnon arvo on säilytettävä

Share with your friends


Submit

Helsingin Sanomissa kerrottiin 11.2.2017 korkeakoululakiluonnoksesta, jossa korkeakoulujen välinen yhteistyö halutaan mahdollistaa, kuitenkin pitämällä pääosa koulutusvastuusta itse korkeakoululla.

Oikeusoppineet ja päättäjät eivät ole päässeet yhteisymmärrykseen siitä, miten “pääosa” määritellään.  Artikkelissa tämä “pääosa” on laveimillaan tulkittu tarkoittavan mahdollisuutta ostaa 49,9 % korkeakouluopetuksesta.

Käytännössä aineopetusta voitaisiin tulevaisuudessa ostaa eri korkeakoulujen välillä, mahdollisesti jopa kansallisella tasolla. Yhteisen kielikeskuksen, tukipalveluiden ja YTHS-terveydenhoidon jälkeen aineopetus on suurin opiskeluelämään liittyvä asia, joka selkeästi erottaa teekkarit ja kylterit ammattikorkeakoululaisista Skinnarilassa. Opiskelijoiden asema tulee yhdenvertaistumaan.

Todennäköisesti tänä vuonna, mahdollisesti jo keväällä, on tulossa lausuntokierrokselle luonnos korkeakoululain muutoksista. Korkeakoululakiluonnos on vielä lähinnä tahtotila, mutta laissa säädettyä duaalimallin opetuksen raja-aitaa ammattikorkeakoulun ja yliopiston välillä on kuitenkin haluttu murtaa jo jonkin aikaa.

Tämä tehokkuuden ihannoinnin kannalta järkevältä kuulostava toimenpide tuntuu ensi alkuun hurjalta. Tulevatko tulevat yliopisto-opiskelijat valmistumaan ammattikorkeakoulusta, vai mitä  Helsingin Sanomien otsikolla tarkoitettiin?

Ei, mutta muutos on silti merkittävä meille kaikille ja tästä sinun pitää tietää. Eli silmät auki ja korvat hörölle, nyt puhutaan sinun asioistasi.

On hyvin ymmärrettävää, ettei kaikesta tästä jaksa pysyä mitenkään perillä. Viimeisen kolmen kuukauden aikana muutokset ovat olleet suuria ja niitä on monta. Siksi LTKY, killat ja SYL (Suomen ylioppilaskuntien liitto) ovat olemassa: pitääkseen huolta, että sinun etujasi valvotaan ja ääntäsi kuullaan.

Me täällä ylioppilaskunnassa tulemme linjapaperin mukaisesti pitämään huolta ettei yliopisto-opiskelijoiden asema vaarannu tämän merkittävän  muutoksen keskellä. Tätä tehtävää varten LTKY:n linjapaperi sisältää selkeitä linjoja, jotka toimivat ohjenuorina edunvalvonnassamme.

Ylioppilaskunnan mielestä duaalimallia ei tule purkaa, vaan mallia tulee kehittää siten, että se sisältää kaksi toisiaan tukevaa järjestelmää. Yliopistojen tarkoitus on edistää ja harjoittaa vapaata tutkimusta, antaen siihen perustuvaa tieteellistä ja taiteellista ylintä opetusta.

Ammattikorkeakoulujen tehtävänä tulee olla työelämän vaatimuksiin perustuvan korkeakouluopetuksen antaminen ammatillisiin asiantuntijatehtäviin ja työelämää tukevan kehitystyön harjoittaminen. Duaalimallin täydellinen hajottaminen avaisi keskustelun siitä, mitä varten mikäkin korkeakoulu on olemassa ja mikä tutkinnosta tekisikään arvokasta.

Me emme kannata aitoa tutkintojen välistä kaksiportaisuutta eli sitä, että alempi korkeakoulututkinto ja ylempi korkeakoulututkinto olisi erotettu toisistaan täysin. Aito kaksiportaisuus tarkoittaisi, että jokainen hakisi erikseen maisterivaiheeseen kandivaiheen jälkeen.  

LTKY ei näe kaupallisen tai teknillisen alan kandidaatin tutkinnon valmistavan  suoraan työelämään, vaan kandidaatin tutkinnon tehtävänä on luoda valmiudet opintojen jatkamiseen maisterivaiheessa. Tämä linjaus varmistaa sen, että jokainen LUT:n opiskelija on oikeutettu ylempään korkeakoulututkintoon nyt ja tulevaisuudessa, eikä yliopisto-opiskelijoiden tarvitse kilpailla maisteripaikoista ammattikorkeakoululaisia vastaan.

Pitkällä aikavälillä yhdenvertaistuminen on todennäköistä myös opiskelijoiden järjestö- ja kulttuuritoiminnassa. Tämä on tuttua meille skinnarilalaisille. LTKY ja Saiko ovat syventäneet yhteistyötään siitä saakka, kun yhteiskampus Saimian kanssa on ollut olemassa. Samoin yhteiset bileet ja AMK-opiskelijoiden osallistuminen kerhojen toimintaan ovat jo arkipäivää.

Pidetään jalat maassa ja korvat auki, sillä kyseessä on edelleen vain lakiluonnos eli spekulaatiota. Lakiluonnos ei ole vielä edes edennyt Arkadianmäelle, vaikuttamistyö ei ole ohi, eikä lain voimaantulo muutenkaan tapahtuisi hetkessä.

Me ylioppilaskunnassa teemme edunvalvontaa sinun hyväksesi ja haluamme, että tiedät missä mennään.

Kirjoittaja

Jan ”Jamppa” Saariniemi

Kirjoittaja on Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja.

Share with your friends


Submit
Back To Top