skip to Main Content
Edustajiston Varapuheenjohtajisto Debunkkaa 12 Yleisintä Edustajistomyyttiä!

Edustajiston varapuheenjohtajisto debunkkaa 12 yleisintä edustajistomyyttiä!

Share with your friends


Submit

Ylioppilaskunnan edustajistosta liikkuu erilaisia olettamuksia, joista osa on saattanut hieman vääristyä matkan varrella. Edustajiston vaalit lähestyvät kovaa vauhtia, joten me varapuheenjohtajina haluttiin saada muutama käsitys edustajistosta ja sen toiminnasta korjattua. Meidän arvovalta ei kuitenkaan riittänyt toimittajan tai jonkun muun toimijan käskyttämiseen, joten päädyimme kirjoittamaan tämän jutun itse.

”Edaattorit on kaikki vanhoja kilta tai ltky aktiiveja.”

Tottakai edustajistossa istuu kilta tai ylioppilaskunta hommissa olleita, mutta se ei ole mikään pakollinen tausta edaattorille. Esimerkiksi Mariannalla ei ollut aikaisempaa kokemusta killasta tai ylioppilaskunnasta, mutta toiminut jo toista vuotta varapuheenjohtajana.

”Fuksit ei voi hakea.”

Itse asiassa joka vuosi myös fukseja on lähtenyt ehdolle ja päässyt edustajistoon. Edustajisto perehdytetään kauden alussa, joten etukäteen ei tarvitse tietää mitään. Perehdytys on pidetty perinteisesti sulkemalla uusi edustajisto reitille Helsinki-Tukholma-Helsinki.

”Siihen hommaan menee koko vapaa-aika.”

Tämä ei pidä paikkaansa. Noin kerran kuussa kokous, jota ennen tarvitsee vain perehtyä kokousmateriaaliin. Oman mielenkiinnon mukaan hommia voi kuitenkin lisätä erilaisten valiokuntien jäsenenä.

”Kokoukset kestävät aina koko päivän.”

Ei nyt aina. Viime kokous kesti 187 minuuttia. Pakko kyllä myöntää, että joskus kokoukset saattavat venyä useamman tunnin mittaisiksi.

”Edustajiston kokouksissa syödään vain pullaa.”

Pullaa ei ole tarjolla, mutta kokouksia ennen järjestetyissä iltakouluissa saa ruisleipää. Iltakoulu on tuntia ennen kokousta järjestettävä tilaisuus, jossa kuullaan hallituksen kuulumiset ja käydään läpi kokouksen asioita, jotta kokouksessa kaikki ovat perillä asioista, joista päätetään.

”Ei siellä käsitellä mitään mua koskevaa.”

Kaikki edustajiston käsittelemät asiat koskevat kaikkia ylioppilaskunnan jäseniä.

Esimerkiksi mihin sun ylioppilaskunnan jäsenmaksu käytetään. Mutta jos sua ei siis kiinnosta vuotuisen jäsenmaksun määrä, ylioppilaskunnan tarjoamat palvelut, YTHS, opintotuki ja muut valtakunnalliset opiskelija-asiat, niin kyllä olet oikeassa, ei koske sua.

”Edustajisto ei pääse vaikuttamaan asioihin, hallitus ja sihteeristö tekee kaikki päätökset.”

Edustajisto on ylioppilaskunnan ylin päättävä elin, joka hyväksyy hallituksen toimintasuunnitelman ja talousarvion, valvoo hallituksen toimintaa sekä määrittää LTKY:n linjan esim. Suomen ylioppilaskuntien liiton kokouksissa.

”Pieni piiri päättää kaikki asiat.”

Seuraavaan eEdustajistoon valitaan 27 jäsentä, ja heille varajäsenet.  Tällä hetkellä edustajistossa on jäseniä kaikista koulutusohjelmista. Tai no paitsi mafy:stä. Sitä kun ei ollut vielä 2 vuotta sitten. Edustajisto valitaan kahden vuoden välein suhteellisella vaalilla, jossa jokaisella ylioppilaskunnan jäsenellä on äänestysoikeus. Jokaisella LTKY:n jäsenellä on siis mahdollisuus vaikuttaa siihen, miltä näyttää edustajisto vuosimallia 2016-2017

”LTKY:n edustajiston liitot ovat poliittisia.”

Tämän hetken edustajistossa ei ole yhtään puoluepoliittista vaaliliittoa vaan nykyiset liitot edustavat suurelta osin koulutusohjelmia. Uusia liittoja saa kuitenkin perustaa, ja niitä onkin vuosien varrella ollut monenlaisia. Liittoon tarvitaan 23 ehdokasta ja enimmillään liiton ehdokaslistalla saa olla 27 ehdokasta.

”Liitoilla on suuri merkitys.”

Liitot ovat pitäneet omia kokouksia ennen jokaista edustajiston kokousta, joissa on keskustelu käsiteltävät asiat ja päätetty liiton linjaus tarvittaviin kohtiin. Nykyinen edustajisto on kuitenkin tehnyt yhteistyötä yli liittorajojen.

”Edustajisto on taas yksi hyvä veli –verkosto.”

Tällä hetkellä edustajiston puheenjohtajisto koostuu kolmesta naisesta. Että se siitä teknillisen yliopiston miesvaltaisuudesta.

”Edustajisto CV- merkintänä takaa työpaikan tulevaisuudessa.”

Työpaikkaa me ei voida taata, mutta monet työnantajat arvostavat edustajistoon kuulumista. Lisäksi edustajistossa toimiminen opettaa paljon toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta neuvottelutaitoihin.

Lisää tietoa edustajistosta ja vaaleista löytyy LTKY:n nettisivuilta.

Marianna Sainio & Saara Kaikkonen

Share with your friends


Submit
Back To Top