skip to Main Content

HallOpEdin kertomaa LUT:n hallituksen opiskelijaedustajan paikasta

Share with your friends


Submit
HallOpEdin kertomaa LUT:n hallituksen opiskelijaedustajan paikasta:

Aloittaessani LUT:n hallituksessa en oikein tiennyt mitä odottaa. Minulla ei ollut aikaisempaa kokemusta hallitustyöskentelystä eikä korkeakoulupoliitikasta, puhumattakaan noin 6500 hengen muodostaman akateemisen yhteisön strategisesta johtamisesta. Olin kuitenkin erittäin motivoitunut ajamaan opiskelijoiden etua yliopistossamme, erityisesti parantamalla koulutuksemme laatua. Niinpä käytin lukuisia tunteja tutustuen koko organisaatioon ja sen toimintaan vaikuttaviin asioihin, kuten  korkeakoulupolitiikkaan, OKM:n julkaisuihin ja linjauksiin (mm. yliopistojen rahoitusmalli),  LUT:n strategiaan ja talouteen. Olin siinä mielessä onnekas, että aloittaessani hallituksessa myös muut jäsenet olivat uusia, joten sain kevyen perehdytyksen myös yliopistolta itseltään.

Hallituksen roolina on toimia suunnannäyttäjänä – päättää keskeisistä tavoitteista ja strategiasta sekä toiminnan periaatteista. Isojen kokonaisuuksien hallinta on tärkeää. LUT:n hallituksen toiminta onkin erittäin strategista, jolloin operatiivinen johtaminen  jää selkeästi rehtoraatin ja muiden johtajien vastuulle. Hallituksen iltakouluissa ja kokouksissa ei siis käytetä aikaa operatiivisten pulmien ratkomiseen. Kuluvan HallOpEd-toimikauteni aikana olen ollut muun muassa valitsemassa yliopistolle uutta rehtoria, luomassa LUT:lle uutta strategiaa (Trailblazer) ja toteuttamassa mittavaa organisaatiomuutosta. Hallitusjäsenenä minulla on siis suhteellisen paljon valtaa, mutta sen mukana tulevat myös riskinotto, vastuu ja velvollisuudet. Yliopistolain mukaan hallituksen jäsenen on huolellisesti toimien edistettävä yliopiston etua.  Hallitusjäsenen lailliset oikeudet ja velvollisuudet kannattaa selvittää heti  toimikauden alussa ja tarvittaessa pyytää lisätietoja yliopiston lakimieheltä, joka toimii myös hallituksen sihteerinä. Ehdoton luottamuksellisuus on yksi hallitustyöskentelyn perusvaatimuksista.

Hallitustyöskentely LUT:ssa on mielestäni erittäin onnistunutta ja koen, että opiskelijajäsentä arvostetaan ja kuunnellaan. Hallituksen toiminnassa on korostunut tehokas, hyvin keskusteleva toimintatapa, joka mahdollistaa opiskelijoiden vaikutusmahdollisuudet. Keskustelussa on tärkeää tuoda rakentavasti esille omat näkökantansa päätettäviin asioihin. Kaikesta ei kuitenkaan voida aina olla koko hallituksen kanssa samaa mieltä, ja olennaista onkin pystyä hyväksymään myös itselle epämiellyttävät päätökset – ja jatkaa eteenpäin samalla innostuksella ja kunnioituksella niin omaa kuin muMia_Lehto_kuva_LUTun hallituksen toimintaa kohtaan.

Opiskelijan näkökulmasta hallitustyöskentely on joskus yksinäistä – varajäsentä ei ole, joten vastuun kantaminen asettuu hyvässä ja pahassa omille hartioille. Palautetta hallituksen toiminnasta saattaa tulla mitä yllättävimmissä tilanteissa, ja julkisena organisaationa yliopiston toiminta on myös median mielenkiinnon kohteena. Muilta hallituksenjäseniltä saa tukea, ja itse olen kokenut tärkeäksi verkostoitua muiden Suomen yliopistojen hallitusten opiskelijajäsenten sekä SYL:n toimijoiden kanssa. Myös ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtajan ja koulutuspoliittisen vastaavan kanssa kannattaa jutustella säännöllisin väliajoin.

Nyt puolentoista vuoden jälkeen voin sanoa, että HallOpEdiksi hakeminen on ehdottomasti ollut yksi elämäni parhaimmista päätöksistä. Olen erittäin kiitollinen kaikesta oppimastani ja toisaalta myös hyvin ylpeä saavutuksistani hallituksessa. Strategisen johtamisen maisteriopiskelijana koen, että työskentely hallituksessa on tukenut akateemisia opintojani merkittävällä tavalla. Hae sinäkin rohkeasti HallOpEdiksi, se voi antaa sinulle paljon enemmän kuin uskotkaan!
-Mia Lehto, LUT:n hallituksen opiskelijaedustaja
Share with your friends


Submit
Back To Top