skip to Main Content
Harmaa- Ja Mustalista Pähkinänkuoressa

Harmaa- ja mustalista pähkinänkuoressa

Share with your friends


Submit

HARMAA JA MUSTALISTA PÄHKINÄNKUORESSA

 Ylioppilaskunta ylläpitää kahta palautteenantokanavaa, joiden kautta opiskelijat voivat saada äänensä kuuluviin kursseihin ja yliopiston käytäntöihin liittyvissä asioissa. Yleisesti listojen kautta tuleva palaute on ollut kurssien kehityskohteiden esiin tuomista, mutta myös positiivista palautetta voi listojen kautta antaa. Listoja on kaksi, koska ne on tarkoitettu eri asioihin. 

Tentti- tai harjoitustyötulosten myöhästyessä (yli kuukausi tentistä/deadlinesta) ilmoitetaan mustalistalle. Edunvalvontasihteeri reagoi tähän ja lähettää kurssin vastuuopettajalle muistutusviestin. Harmaalistalle puolestaan voi ilmoittaa kaikenlaisia kursseihin ja opiskeluun liittyviä asioita. Voit siis kertoa vaikkapa kurssilla esiintyvistä probleemoista tai loistavista kurssijärjestelyistä ja opetuksesta. Harmaalistan kautta viestit päätyvät LTKY:n opintovastaavalle (eli miulle). Terävän tilanneanalyysin jälkeen otan yhteyttä vastuuopettajaan ja/tai koulutusohjelman johtoon. Keskustelussa henkilökunnan kanssa haetaan ratkaisuja mahdollisiin ongelmiin (tai hyvien kurssikäytäntöjen käyttöönottoon muillakin opintojaksoilla). 

Näin toimivat pääpiirteissään harmaalista ja mustalista. Harmaalistan ja mustalistan löydät kätevästi LTKY:n nettisivujen pikalinkeistä.

 

Teksti: Janne Komi

Kuva: Teemu Leinonen

Share with your friends


Submit
Back To Top