skip to Main Content
LTKY SYLsemmassa

LTKY SYLsemmassa

Share with your friends


Submit

SYL_Semma

LTKY osallistui helmikuun alussa SYL:n avausseminaariin. Mikä siis on tämä SYL ja mitä me Lappeenrantalaiset siellä oikein teimme?

Lyhyesti selitettynä SYL eli Suomen ylioppilaskuntien liitto ry on opiskelijajärjestö, jonka jäseninä ovat Suomen kaikkien yliopistojen ylioppilaskunnat. SYL valvoo opiskelijan etua valtakunnan tasolla ja hoitaa esimerkiksi opiskelijakortti- ja opiskelija-alennusasioita. SYL tekee yhteistyötä muun muassa jäsenjärjestöjen, poliittisten ja muiden opiskelijajärjestöjen, yliopistojen, rehtoreiden ja eduskunnan kanssa.

LTKY participated to the opening seminar of National Union of University Students in Finland (SYL). But what is SYL and why did LTKY participate to the opening seminar?  SYL is an interest organisation defending and improving the educational, financial and social benefits and rights of the student. All the student unions of the universitys of Finland are part of SYL. 

SYL:n jäsenet:
Members of SYL:

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta
Åbo Akademis Studentkår
Helsingin yliopiston ylioppilaskunta
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta
Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta
Lapin yliopiston ylioppilaskunta
Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta
Oulun yliopiston ylioppilaskunta
Snellman-korkeakoulun ylioppilaskunta
Svenska Handelshögskolans Studentkår
Taideyliopiston ylioppilaskunta
Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta
Tampereen yliopiston ylioppilaskunta
Turun yliopiston ylioppilaskunta
Vaasan yliopiston ylioppilaskunta

IMG_4440 (1)
Avausseminaarissa tutustuttiin muihin ylioppilaskuntiin ja osallistuttiin työryhmiin, joissa pohdittiin ajankohtaisia teemoja kuten esimerkiksi keväällä järjestettäviä eduskuntavaaleja ja sitä, miten opiskelijoiden ääni saadaan eduskuntavaaleissa kuuluviin. Lisäksi pohdiittiin muita tärkeitä opiskelijoita koskevia asioita kuten esimerkiksi YTHS:n tulevaisuutta.

In the opening seminar the representatives of LTKY participated in working groups where we discussed of the current hot topics such as Parliamentary elections.

IMG_4448

Together we can make a change!

 

Share with your friends


Submit
Back To Top