skip to Main Content
Kaikille Avoin Yliopisto

Kaikille avoin yliopisto

Share with your friends


Submit

LUT:n avoin yliopisto tarjoaa kaikille avointa opetusta tekniikassa, kauppatieteissä ja kielissä. Vuosittain avoimen yliopiston kautta on tarjolla noin 400 LUT:n opintojaksoa. Suurin osa avoimen yliopiston tarjonnasta on koulutusohjelmien perusopetukseen integroitua opetusta, jolloin avoimen yliopiston opiskelijat opiskelevat samoissa ryhmissä LUT:n tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Tämän lisäksi avoin yliopisto tarjoaa erikseen järjestettyjä opintojaksoja intensiiviopetuksena esimerkiksi viikonloppuisin ja kesäaikaan. Opiskelu avoimessa yliopistossa on maksullista, mutta edullista: 10 euroa/opintopiste. Lappeenrannan lisäksi LUT:n opetusta on tarjolla myös Lahdessa Päijät-Hämeen kesäyliopiston toteuttamana.

Avoimen yliopiston opiskelijat voidaan jakaa kolmeen asiakasryhmään. Tyypillinen avoimen yliopiston opiskelija opiskelee yksittäisiä opintojaksoja tai -kokonaisuuksia oman osaamisensa lisäämiseksi.

LUT:n tutkinto-opiskelijalle avoimen yliopiston erikseen järjestämä intensiiviopetus tarjoaa mahdollisuuden suorittaa opintojakso yliopiston lukujärjestyksestä poikkeavana ajankohtana esimerkiksi kesällä.

Kolmannen ryhmän muodostavat avoimen yliopiston väyläopiskelijat, joilla tulevaisuuden haaveena on saada tutkinto LUT:sta. Väyläopiskelijoina on sekä pitkään työelämässä olleita että lukion jälkeistä opiskelupaikkaa hakevia nuoria. Avoimen yliopiston kautta pääsee tutustumaan yliopisto-opiskeluun sekä testaamaan sitä, onko tekniikka tai kauppatiede oma tulevaisuuden ala. Tekniikan tai kauppatieteiden valintakoemenestys ei takaa kaikille opiskelupaikkaa yliopistossa. Tällöinkin opiskelun aloittaminen on mahdollista avoimen yliopiston kautta ja näin viettää välivuosi opiskellen.

Vuosittain avoimen yliopiston opetuksessa on noin 1400 osallistujaa.

  • Ajankohtainen opetustarjonta on saatavilla avoimen yliopiston internet-sivuilta osoitteesta www.lut.fi/avoinyliopisto
  • LUT:n tutkinto-opiskelija voi osallistua avoimen yliopiston erikseen järjestämille intensiiviopintojaksoille.
  • Opintojaksoille ilmoittaudutaan avoimen yliopiston internet-sivujen kautta pääsääntöisesti viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojakson alkua.
  • Opiskelu avoimessa yliopistossa on maksullista. Hinta määräytyy kurssin laajuuden mukaan (10€ / opintopiste).
  • Avoimen yliopiston opintosuoritukset tallennetaan Oodiin, josta ne näkyvät osana LUT:n opintoja.

Syksyllä 2013 LUT:n kauppakorkeakoulussa aloitti tutkinto-opiskelijana Niko Kurvi, jonka kauppatieteiden opinnot käynnistyivät avoimessa yliopistossa pari vuotta aiemmin. Puolessatoista lukuvuodessa Niko suoritti väylään vaadittavat 100 opintopistettä, ja tuli näiden perusteella valituksi KTM-tutkintoon johtavaan koulutukseen. Tällä hetkellä Niko on opiskelijavaihdossa Californian Fullertonissa.

Seuraavassa Nikon ajatuksia opiskelusta LUT:n avoimessa yliopistossa.

1. Miksi aloitit opiskelun avoimessa yliopistossa? Ja erityisesti LUT:n avoimessa?

Aloitin opintoni avoimessa yliopistossa syksyllä 2011, koska hain kaksi kertaa pääsykokeen kautta yliopistoon, mutta en tullut hyväksytyksi. Halusin kuitenkin opiskella kauppatieteitä, koska olin erittäin kiinnostunut alasta. Näin jälkeenpäin ajateltuna minusta tuntuukin, että silloin kun lukion jälkeen hain pääsykokeiden kautta kauppatieteelliseen en vain halunnut tarpeeksi paljon tulla hyväksytyksi. Saattaa olla myös, etten olisi tullut pääsykokeitse koskaan hyväksytyksi.

Valitsin juuri LUT:n avoimen yliopiston, koska olen itse Kouvolasta kotoisin ja Lappeenranta oli lähin vaihtoehto. Lisäksi olin kuullut parilta tuttavaltani, että LUT:n avoimessa yliopistossa on helpompi päästä perusopetukseen integroiduille kursseille mukaan kuin esimerkiksi Helsingissä.

2. Millaista apua tarvitsit ja sait opintoja aloittaessasi?

Alussa olin suoraan sanottuna aivan hukassa enkä juurikaan tiennyt, millaisia kursseja minun kannattaisi tulevien opintojeni kannalta valita. Siksi ajattelin, että paras vaihtoehto olisi päästä suunnittelemaan ensimmäisiä kurssivalintoja avoimen yliopiston henkilökuntaan kuuluvan henkilön kanssa, koska varsinaista tuutorointia ei avoimessa yliopistossa ole tarjolla. Avoimen yliopiston henkilökunta kuitenkin ohjeisti minua erittäin tarkasti ja kattavasti, mille kursseille minun tulee ilmoittautua ja he jopa muistuttivat myöhempien periodien kurssien valinnoista.

3. Miten koit opiskelun yliopiston perusopetukseen integroiduilla kursseilla, joilla suurin osa osallistujia on LUT:n tutkinto-opiskelijoita? Pääsitkö porukkaan, harkkaryhmiin jne. helposti mukaan?

Opiskelu perusopetukseen integroiduilla kursseilla oli mielestäni mahtava homma, koska silloin olin käytännössä samalla viivalla LUT:n tutkinto-opiskelijoiden kanssa vaikkakin maksoin opinnoistani. Huomasin, että vaikka en tullut hyväksytyksi pääsykokeitse, pärjääväni opinnoissani siinä missä muutkin, joka osaltaan vain kasvatti motivaatiotani. Opintojeni alussa en tuntenut juurikaan ketään LUT:sta, mikä osaltaan teki opiskelusta vaikeaa, koska en ollut saanut minkäänlaisia vinkkejä kuinka tentteihin kannattaa lukea ja mitkä asiat ovat kurssien kannalta keskeisiä.

Syksy 2011 menikin siinä ”yksikseen” pyristellessä, mutta onnekseni tutustuin talven aikana tutkinto-opiskelijoihin ja näin ollen opintoni helpottuivat huomattavasti, koska sain heiltä vinkkejä, joita he olivat saaneet tuutoreiltaan. Meistä muodostui erittäin tiivis kaveriporukka ja harkkaryhmät yms. hoituivat erittäin helposti. Ystäväni, jotka olivat tutkinto-opiskelijoita eivät vierastaneet yhtään minua, vaikka olin avoimessa yliopistossa.  He olivat avoimia minua kohtaan, eivätkä aliarvioineet kykyjäni esim. harkkatöitä tehdessä. Tämä oli erittäin tärkeä ja iso juttu, koska helposti saattaa ajatella, että tutkinto-opiskelijat tietyllä tapaa aliarvioisivat avoimen opiskelijoita.

4. Huomasitko tutkinto-opiskelijoiden tai opettajien asenteessa mitään erityistä avoimen yliopiston opiskelijaa kohtaan?

Tutkinto-opiskelijat eivät aliarvioineet tai vierastaneet minua millään tapaa, koska he eivät olisi edes tienneet olevani avoimessa yliopistossa, mikäli en olisi heille asiasta kertonut. Näin ollen luulenkin, että ns.”vuosikurssillani” oli muitakin avoimesta yliopistosta, mutta he eivät siitä vain ilmoittaneet millään tapaa.

Ehkä sitä avoimessa opiskelua saatetaan hävetä jollakin tapaa, mutta itse ajattelin sen niin, että minkäs sille, koska en pääsykokeitse sisään päässyt niin, miksi yrittäisin asiaa piilotella.

Myös opettajat kohtelivat minua aivan tasavertaisesti verrattuna tutkinto-opiskelijoihin.

5. Kenelle ja miten avoimen yliopiston väylää pitäisi mielestäsi suositella ja markkinoida? Mistä itse sait tiedon LUT:n avoimesta ja kauppatieteiden väylästä?

Avoimen yliopiston väylää tulisi markkinoida mielestäni enemmän opiskelijoille, jotka eivät tulleet hyväksytyksi pääsykokeitse. Lisäksi jo lukiolaisille voisi kertoa avoimesta yliopistosta, koska se on myös hyvä väylä yliopistoon siinä missä pääsykokeetkin. Itse sain tiedon avoimesta siskoltani, joka oli kuullut mahdollisuudesta opiskella avoimessa ja tulla hyväksytyksi siten yliopistoon.

6. Miten opintosi LUT:n tutkinto-opiskelijana eroavat avoimen yliopiston opintoihin verrattuna?

Opintoni tutkinto-opiskelijana eivät eroa juuri mitenkään verrattuna avoimen yliopiston opintoihin. Ainoana merkittävänä erona opintojeni kannalta mainittakoon, että avoimen kautta ei kauppatieteissä voi osallistua maisteritason kursseille. Käytännössä sillä ei ole mitään merkitystä haettaessa avoimen kautta yliopistoon, koska vaaditut opintopisteet tulevat täyteen perusopinnoista ja kandin suuntautumisvaihtoehdon opinnoista. Itse suoritin avoimessa oikeastaan kaikki kandivaiheen kurssit paitsi paria, joita ei voinut avoimen kautta ottaa.

Vinkkinä kaikille avointa ylipistoa harkitseville on hakea erilaisia apurahoja opintoja varten, joilla itse kustansin kurssimaksut. Näin ollen rahaa jää enemmän käyttöön vuokraan ja ruokaan, koska avoimen kautta ei ole oikeutettu opintotukeen.

Teksti: Niko Kurvi, Sini Sarvilahti, Mari Trinidad

Share with your friends


Submit
Back To Top